Villreinnemnder

Foto: Olav Strand

Villreinnemnda er en offentlig nemnd hvor medlemmer og varamedlemmer er oppnevnt av Miljødirektoratet. Oppnevningen foretas etter forslag fra hver kommune som har villreinareal, om en kvinnelig og en mannlig kandidat innenfor den enkelte nemnds virkeområde. Nemnda er underlagt direktoratets instruksjonsmyndighet, og nemndas oppgaver er gitt i direktoratets forskrifter.

Villreinnemndenes oppgaver består blant annet i å godkjenne vald, tellende areal og bestandsplaner, fastsette årlige fellingskvoter for villrein og delta i arealforvaltningen i fylker og kommuner med sikte på bevaring og bærekraftig forvaltning av villreinens leveområder. En kan si at villreinnemnda både er villreinens myndighetsutøver og villreinens talerør. 

Vi har ni villreinnemnder i Norge, hvor de fleste nemndene har ansvar for forvaltningen av flere villreinområder. Se kart og liste under.

1. Setesdalsområdet

Villreinnemnda for Setesdalsområdet

Villreinnemnda for Setesdalsområdet har ansvar for følgende villreinområder:

Medlemmene i nemnda (2020 – 2023)

Leder: Knut Hagen (Valle)

Nestleder: Lill Laugaland (Hjelmeland)

Sekretær: Suldal kommune, v/Jarle Lunde, Sandsvegen 122, 4230 Sand. Tlf.: 404 18 967. Epost

Komplett lister over medlemmer og varamedlemmer.

Koordinerende/ansvarlig statsforvalter

Statsforvalteren i Agder

Kontaktperson: Per Ketil Omholt

 

Møtereferater

Møte i arbeidsutval 8-12.09.2023

Møte i arbeidsutval 15.08.2023

Møte i arbeidsutval 30.06.2023

Møte i arbeidsutval 20.06.2023

Møte i arbeidsutval 13.04.2023

Møte i arbeidsutval 23.03.2023

Møte i arbeidsutval 17.02.2023

Møte i arbeidsutval 31.01.2023

Møte i arbeidsutval 20.12.2022

Møte i arbeidsutval 27.10.2022

Møte i nemnd 14.-15.09.2022

Møte i arbeidsutval 12.-17.08.2022

Møte i nemnd 23.06.2022

Møte i arbeidsutval 28.04.2022

Møte i arbeidsutval 01.-05.04.2022

Møte i arbeidsutval 25.-28.02.2022

Møte i arbeidsutval 20.01.2022

Møte i arbeidsutval 10.12.2021

Møte i arbeidsutval 10.10.2021

Møte i nemnd 20.-21.10.2021

Møte i arbeidsutval 10.05.2021

Møte i nemnd 23.04.21

Møte arbeidsutval 26.11.2020

Møte nemnd 21.-22-10.20

Møte arbeidsutval 21.04.20

Møte arbeidsutval 03.04.20

Konstituerende møte nemnd 28.01.20

Møte nemnd 21-22.10.19

Møte arbeidsutval 19.09.19

Møte arbeidsutvalget 09.05.19

Møte nemnd og AU 03.-04.04.19

Møte arbeidsutval 22.02.19

Møte arbeidsutval 14.01.19

Møte nemnd 30-31.11.18

Møte arbeidsutval 05.10.18

Møte arbeidsutvalg 17-18.09.18

Møte nemnd 11.04.18

Møte arbeidsutvalg 12.03.18

Møte arbeidsutvalg 06-07.02.18

Møte nemnd og AU 15-16.11.17

Møte arbeidsutvalg 17.10.17

Møte arbeidsutvalg 21.09.17

Møte arbeidsutvalg 24.08.17

Møte nemnd og AU 04.05.04.17

Møte arbeidsutvalg 06.03.17

Møte arbeidsutvalg 07.02.17

Møte arbeidsutvalg 05.01.17

Møte AU og Nemnda 18.10.16

Møte arbeidsutvalg 12.09.16

Møte arbeidsutvalg 14.06.16

Møte arbeidsutvalg 06.05.16

Møte nemnd 05-06.04.16

Møte nemnd 10.02.16

Møte nemnd 18.11.2015                                          

Møte nemnd 07.08.2015

Møte nemnd 16.04.2015

Møte nemnd 23.02.2015

Møte arbeidsutv. 01.09.14

Møte arbeidsutv. 02.04.14

Møte arbeidsutv. 10.03.14

Møte arbeidsutv. 03.02.14

2. Brattefjell-Vindeggen, Blefjell og Norefjell-Reinsjøfjell

Villreinnemnda for Brattefjell-Vindeggen, Blefjell og Norefjell-Reinsjøfjell

Villreinnemnda har ansvar for følgende villreinområder: 

Medlemmene i nemnda (2020 – 2023)

Leder: Karen Johanne Gulsvik (Flå)

Nestleder: Tom Ivar Stepien (Flesberg)

Medlemmer: Anette Langåsdalen (Hjartal), Trine Eline Aas (Kongsberg), Gøril Ødegård (Krødsherad), Wenche Marie Sæbø Ulsaker (Nesbyen), Lars Ole Svendsen (Nore og Uvdal), Jan Ivar Bratterud (Notodden), Olaf Storemoen (Rollag), Vidar Olav Sudgarden (Seljord), Tanja Tokerud (Sigdal), Hans Busnes (Tinn) og Hilde Hovden (Vinje)

Arbeidsutvalg: Karen Johanne Gulsvik (Flå), Tom Ivar Stepien (Flesberg), Anette Langåsdalen (Hjartdal) og Lars Ole Svendsen (Nore og Uvdal).

Sekretær: Hilde Mari Omlid, Epost: hilde.omlid@statsforvalteren.no  Tlf: 32 26 66 13 

Komplett liste over medlemmer og varamedlemmer

 

Koordinerende/ansvarlig statsforvalter

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Kontaktperson: Fred Marius Svendsen

3. Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet har ansvar for følgende villreinområder:

Medlemmene i nemnda (2020 – 2023)

Leder: Endre Lægreid (Eidfjord)

Nestleder: Arne Ramberg (Hol)

Arbeidsutvalg: Kristine Grønner Ohnstad (Aurland), Siri Klokkerstuen (Etne), Mai-Reidun Nørstebø (Nore og Uvdal), Ola Hov (Rollag), Dagfinn Birkeland (Sauda), Magne Langeland (Suldal). Vigdis Røsshammer (Tinn), Anne Gerd Nysveen (Ullensvang), Ole Rune Røkenes (Ulvik), Unni Olsen (Vindafjord), Jarle Nordjordet (Vinje) og Samson Hamre (Voss). 

Sekretær: Hilde Mari Omlid, Epost: hilde.omlid@statsforvalteren.no  Tlf: 32 26 66 13 

 

Koordinerende/ansvarlig statsforvalter

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Kontaktperson: Kjetil Heitmann, tlf: 32 26 66 24 Epost

4. Nordfjella, Fjellheimen og Raudafjell

Villreinnemnda for Nordfjella, Fjellheimen og Raudafjell

Villreinnemnda har ansvar for følgende villreinområder:

Medlemmene i nemnda (2020 – 2023)

Leder: Runar Tufto

Nestleder: Olav J. Bøthun

Øvrige medlemmer: Terje Terum (Aurland), Ragnhild Kvernberg (Hemsedal), Petter Sortland (Høyanger), Gunhild Damstuen (Lærdal), Linda Neset (Modalen), Per-Are Halstensgård (Ulvik), Caroline Myster (Vaksdal), Morten Gunnar Samskott (Voss) og Inger Helene Lervåg (Ål). 

Sekretær: Statsforvalteren i Vestland, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger. Kontaktperson Hermund Mjelstad. Tlf: 576 43 124 // 481 43 095. Epost

Komplett liste over medlemmer og varamedlemmer kan du laste ned her

Koordinerende/ansvarlig statsforvalter

Statsforvalteren i Vestland

Kontaktperson: Hermund Mjelstad

5. Sogn og Fjordane

Villreinnemnda for Sogn og Fjordane

Villreinnemnda har ansvar for følgende villreinområder:

Medlemmene i nemnda (2016-2019)

Leder: Arne J. Hauge (Luster)

Nestleder: Gunvor Sunde (Sunnfjord)

Sekretær: Statsforvalteren i Vestland, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger. Kontaktperson Alf Erik Røyrvik. Tlf: 576 43 138 / 958 89 475. Epost

Komplett liste over medlemmer og varamedlemmer

 

6. Reinheimen-Breheimen

Villreinnemnda for Reinheimen-Breheimen

Medlemmene i nemnda (2020-2023):

Leder: Johan Berge (Stryn)

Nestleder: Randi Rust (Skjåk)

Arbeidsutvalg: Leder, nestleder og medlem fra aktuell kommune

Sekretær: Villreinnemnda for Reinheimen-Breheimen, v/Tor Taraldsrud, Moavegen 30, 2690 Skjåk. Tlf: 481 90 145. Epost

Komplett liste over medlemmer og varamedlemmer kan du laste ned her.

 

Koordinerende/ansvarlig statsforvalter

Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Kontaktperson: Andreas Sandnes Granli

7. Rondane og Sølnkletten

Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten

Villreinnemnda har ansvar for følgende villreinområder:

Leder: Jørund Båtstad (Sel)

Nestleder: Solvår Brustad Lilleeng (Folldal)

Arbeidsutvalg: Leder, nestleder og representant(er) fra kommunen(e) saken gjelder.

Sekretær: Marit Vorkinn. Tlf: 612 66 068. Epost

Post sendes til: Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten, Statsforvalteren i Innlandet, Postboks 987, 2626 Lillehammer

Komplett liste over medlemmer og varamedlemmer (pdf)

Koordinerende/ansvarlig statsforvalter

Statsforvalteren i Innlandet

Kontaktperson: Marit Vorkinn

Hovedutfordringer

Det er viktig å opprettholde og skaffe tilgang til beite- og trekkområder til bruk gjennom året, og for å sikre den roterende beitebruken på lang sikt. I noen områder er det behov for restaureringstiltak for å gjenopprette funksjonene.

Det er fortsatt behov for mer kunnskap om arealbruk, og om forholdet mellom villrein og mennesker. Blant annet er verdien av beiteområdene i skog og på myr lite kjent. Systematisering av lokalkunnskap og sammenstilling av dette med den forskningsbaserte kunnskapen er viktig.

I begge områdene er det godkjente bestandsplaner med mål for stammestørrelse. Det er behov for bedre overgangsavtaler med fellesjakt i perioder for å kunne nå disse målene.

Innad i villreinområdene/delområdene er det følgende hovedutfordringer;

Sølnkletten

 • Opprettholde en god balanse mellom sommer- og vinterbeiter, og tilgangen til disse

 • Unngå forstyrrelse i kalvingsområdene

 • Kanalisere ferdselen ved en plan for sommerstier, skiløyper og adkomst med bil

 • Sikre trekk- og beitemuligheter inn mot Rondane

Rondane Nord

 • Restaurere trekkmuligheter på begge sider av Rondanemassivet ved hjelp av konkrete tiltak

 • Bedre tilgangen til sommerbeiter

 • Sikre trekk- og sommerbeitemuligheter i Grimsdalen

 • Kanalisere ferdselen ved en plan for sommerstier og skiløyper

 • Sikre trekk- og beitemuligheter inn mot Sølnkletten

Rondane Sør

 • Opprettholde de gode miksen mellom sommer- og vinterbeite, og tilgangen til disse

 • Utnytte beiteressursen i hele området, herunder opprettholde det lange sesongtrekket til og fra den søndre delen

 • Overvåke og sikre trekket over Fv 27 over Ringebufjellet

 • Kanalisere ferdselen ved en plan for sommerstier og skiløyper

 • Flytte Gråhøgdbu vestover med tilhørende stinett

 • Sikre trekk- og beitemuligheter inn mot Sølnkletten

8. Snøhetta og Knutshø

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø

Villreinnemnda har ansvar for følgende villreinområder:

Medlemmene i nemnda (2020-2023):

Leder: Olav Søderberg (Sunndal)

Nestleder: Toril Melheim Strand (Molde)

Sekretærer: Simon Heier, Epost: simon.heier@statsforvalteren.no, Tlf.: 74 16 80 85, Statsforvalteren i Trøndelag

Postadresse: Statsforvalteren i Trøndelag, Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø villreinområder, Postboks 2600, 7734 Steinkjer. 

Komplett liste over medlemmer og varamedlemmer (pdf)

Koordinerende/ansvarlig statsforvalter

Statsforvalteren i Trøndelag

Kontaktpersoner: Simon Heier Tlf.: 74 16 80 85, Statsforvalteren i Trøndelag

 

9. Forollhogna

Villreinnemnda for Forollhogna

Medlemmene i nemnda (2020-2023):

Leder: Per Ousten, Dalsbygda, 2550 Os i Østerdalen, Epost

Øvrige medlemmer: Solfrid Storli (Tynset), Ole Ragnar Langen (Røros),Toril Østvang (Tolga), Janne Midtli Eggan (Rennebu), Vegard Dragmyrhaug (Holtålen) og Nils Olav Storrø (Midtre Gauldal)

Sekretær: Statsforvalteren i Innlandet v/Tom Hjemsæteren. Epost.

Koordinerende/ansvarlig statsforvalter

Statsforvalteren i Innlandet v/Tom Hjemsæteren. Epost.

 

 

Gjennom forskriftsendringen ble de tidligere 23 villreinnemndene slått sammen til ni regionale nemnder i 2007. Villreinnemndenes oppgaver består blant annet i godkjenning av bestandsplaner og fastsetting av årlige fellingskvoter for villrein, samt å delta i arealforvaltningen i fylker og kommuner med sikte på bevaring og bærekraftig forvaltning av villreinens leveområder.

Oppnevning av villreinnemnder følger kommunevalgperioden, det vil si at representantene i villreinnemndene sitter i fire år. Siste kommunevalg var høsten 2019, og de eksisterende villreinnemndene ble konstituert i januar/februar 2020.

Endringsforskrift om nye villreinnemnder.