Villreinutvalg

Foto: Kjell Bitustøyl

Foto: Kjell Bitustøyl

Villreinutvalg

Villreinutvalget er en sammenslutning av rettighetshavere og lokale, ofte kommunevise utvalg, grunneierlag og/eller fjellstyrer. Utvalgets hovedoppgaver er å organisere rettighetshaverne og jaktutøvelsen, gjennomføring av tellinger og registreringer,utarbeiding av mål for  bestandsutviklingen, lage en plan for å oppnå målsettingene og å komme med forslag til årlige fellingskvoter.

Villreinutvalget skal også fungere som kontaktorgan mellom rettighetshaverne og myndighetene og arbeide med forvaltning og bevaring av villreinens leveområder.

Under finner du oversikt og kontaktinformasjon for alle villreinutvalgene i Norge:

Blefjell

Blefjell villreinutvalg

Leder: Jørn Howlid, Ingerlien 8, 1365 Blommenholm. Tlf: 982 39 335. Epost

Sekretær: Halvor G. Garås, 3623 Lampeland. Tlf: 485 07 020. Epost

Utvalgets nettside

 

Brattefjell-Vindeggen

Brattefjell-Vindeggen villreinutvalg

Leder: Gudmund Dyrland, tlf 92851214, Epost

Sekretær: Kolbjørn Birkrem. Tlf: 913 65 151. Epost

Utvalgets nettside

 

Fjellheimen

Fjellheimen villreinutvalg

Leiar: Hildegunn Mugås. Tlf: 971 68 351. Epost

Sekretær:  Einar Magne Jordalen. Tlf: 952 30 064. Epost

 

 

Forollhogna

Forollhogna villreinutvalg

Leder: Kristoffer Flaa Sørensen, Epost: ksoe3@online.no

Sekretær: Nina Hansen, Tlf. 954 20 254, Epost: post@hognareinen.no

Gå til utvalgets nettside

 

Førdefjella

Førdefjella villreinutvalg

Leder: Torger Eimhjellen, Mjellemsvegen 155, 6829 Hyen. Tlf: 970 39 228. Epost

Sekretær/kasserer: Jonny Lofsnes, Svidalsvegen 180, 6847 Vassenden. Tlf: 970 63 034

Hardangervidda

Hardangervidda villreinutval

Leder: Atle Ulgenes, Bønnen 11, 5730 Ulvik, Tlf. 905 97 079, Epost

Sekretær: Svein Erik Lund, Sentrum 16, 3630 Rødberg, Tlf. 906 51 504, Epost

Villreinutvalgets nettside

 

Knutshø

Knutshø villreinutvalg

Leder:Børge Røhjell, tlf: 95164314. Epost

Sekretær: Håvard Rønning, Oppdal Bygdealmenning, Inge Krokannsvei 11, 7340 Oppdal. Tlf: 48212691. Epost 

Lærdal-Årdal

Lærdal-årdal villreinutvalg

Leder: Kjell Olav Cock, Strondi 13, 6888 Borgund. Tlf: 915 15 566. Epost

Sekretær:

 

Nordfjella

Villreinutvalget for Nordfjella

Leder: Sigurd Vikesland, Vikeslandsvegen 3, 5745 Aurland. Tlf.: 57633524 Epost

Sekretær: Aurland Fjellstyre v/ Harald Skjerdal, 5745 Aurland. Tlf: 478 74 374. Epost

Norefjell-Reinsjøfjell

Norefjell-Reinsjøfjell villreinutvalg

Leder: Jon Andreas Ask, Øvre Noreveien 2, 3536 Noresund Tlf: 415 10 404. Epost

Sekretær: Jon Andreas Ask. Tlf: 415 10 4040. Epost

Post sendes til:Villreinutvalget for Norefjell-Reinsjøfjell, v/ Jon Andreas Ask, Øvre Noreveien 2, 3536 Noresund

Oksenhalvøya

Oksenhalvøya villreinutvalg

Leder: Hans Velken. Epost

Sekretær: Nils Rune Vambheim, 5730 Ulvik. Tlf: 414 09 278. Epost

Raudafjell

Raudafjell villreinutvalg

Leder: Odd Ohnstad. Epost

Sekretær: Håkon Øydvin. Epost

 

Reinheimen-Breheimen

Villreinutvalget for Reinheimen-Breheimen

Leder: Vidar Vange, vid-vang@online.no, tlf. 91 35 70 38

Sekretær: Sekretariat Skjåk Almenning, post@villreinutvalet.no, tlf. 45 47 36 83

Villreinutvalgets nettside

Rondane

Rondane villreinutvalg

Rondane Nord:

Leder: Hans Olav Arnekleiv, 2662 Dovre, Tlf: 901 97 019. Epost

Sekretær:
Dovre fjellstyre. Tlf: 900 14 129. E-post
Sel fjellstyre. Tlf: 994 22 578. E-post

Rondane Sør:

Leder: Inge Asphoug, 2630 Ringebu, 905 08 126, Epost

Sekretær: Hans-Petter Ruud, 2477 Sollia, Tlf: 474 62 881. Epost

Setesdal Austhei

Villreinutvalget for Setesdal Austhei

Leder: Svein Ekre, Haukelivegen 6276, 3895 Edland. Tlf: 958 90 310. Epost

Sekretær: Torleif Homme, 4747 Valle. Tlf: 901 01 955. Epost

Villreinutvalgets nettside

 

Setesdal Ryfylke

Villreinutvalget for Setesdal Ryfylke

Leder: Kristian Eiken Olsen. Tlf: 905 33 793. Epost

Sekretær: Svein Olav Stegarud. Tlf: 411 05 127. Epost

Villreinutvalgets nettside

Skaulen Etnefjell

Skaulen Etnefjell villreinutvalg

Villreinutvalget for Skaulen-Etnefjell har medlemmer fra 7 ulike reinsdyrlag.

Last ned komplett medlemsoversikt 

Et av reinsdyrlagene, Bjønndalen og Midtre Etnefjell villreinlag, har egen nettside.

Snøhetta

Snøhetta villreinutvalg

Leder: Torbjørn Utigard, Epost

Sekretær:Bjørn Sæther, v/Sunndal Fjellstyre, postboks 57, 6601 Sunndalsøra.
Telefon: 414 59 647 (SMS)
E-post: sunndal@fjellstyrene.no

Villreinutvalgets nettside

Sunnfjord

Sunnfjord villreinutvalg

Leder: Jan Ove Flaten, 6847 Vassenden. Tlf: 958 88 077. Epost

Sekretær: Kurt Ove Åsnes. Tlf: 992 01 751. Epost

 

Svartebotnen

Svartebotnen villreinutvalg

Leder: Reidar Sandal, 6826 Byrkjelo.
Tlf.: 979 77 658. Epost

Sekretær: Arne Solheim, Utvik.

Sølnkletten

Sølnkletten villreinutvalg

Leder: Christian P. Mathiesen, Atneosvegen 24, 2476 Atna. Tlf: 915 60 561. Epost

Sekretær: Anne Eline Streitlien, Solliaveien 861, 2477 Sollia. Tlf: 952 67 295. Epost

 

Tolga Østfjell

Tolga Østfjell villreinutvalg

Leder: Aud Lillian Holøien Rye, 90503430, audlrye@gmail.com
 
Sekretær: Jon Petter Jordet, Polaris5501@hotmail.com
Vest-Jotunheimen

Vest-Jotunheimen villreinutvalg

Leder: Vidar Moen, Bringev. 8, 6885 Årdalstangen.  Tlf: 913 88 642. Epost

Våmur-Roan

Våmur-Roan villreinutvalg

Leder:  Per Wraa, 47607979, Epost

Sekretær:Kjetil Vik, 48240620, Epost