Kartfortellinger

Kartfortellinger er verktøy der man gjennom bruk av bilder, video, linker, tekst og interaktive kart formidler en historie. Her finner du lenker til kartfortellinger på ulike tema. 

Kvalitetsnorm - delnorm 3

Andre kartfortellinger

Legg merke til at noen av kartfortellingene under ikke er oppdatert på noen år, slik at noe informasjon kan være utdatert. 

Rondane

Bjørnevatn (Setesdal Austhei)

Hardangervidda

Imingfjell (Hardangervidda)