Turplanlegger for villreinvenner

Takk for at du tar hensyn til villrein når du skal ut på tur!

Foto: Martin I. Dalen

I denne turplanleggeren finner du tre spørsmål du bør stille deg selv før du skal ut på tur. Under hvert av spørsmålene finner du mer informasjon som er kjekt å vite for deg som er opptatt av å ta vare på villrein. Klikk på spørsmålene for å komme til hver del eller scroll deg nedover sida og les mer om alle. 

Fjellvettreglene er blitt en selvfølge for alle som ferdes i fjellene våre. Siden mange av fjellområdene våre er villreinens hjem håper vi våre seks villreinvettregler også kan komme godt med for fjellfolk. Vi har lagd en tegneseriestripe for hver regel du kan bla deg gjennom. Trykk på tallene for å velge hvilken regel du vil se. 

Ikke forstyrr villreinen, kan du legge turen til et annet område?

Unngå å ferdes i villreinområder under kalvinga i mai

Følg merkede løyper

Ha kontroll på hunden

Hold deg i ro hvis du ser villrein, slik at den kan trekke unna uforstyrret 

Bruk kikkert og hold avstand

Er turen din i et villreinområde?

Bruk kartet for å finne ut om turen din er i et villreinområde.

Du kan zoome inn og ut i kartet. For å komme til sidene for de ulike villreinområdene trykk på området og deretter “mer informasjon / more info”.

Du kan zoome inn og ut i kartet. For å komme til sidene for de ulike villreinområdene trykk på området og deretter “mer informasjon / more info”.

Er turen din i et verneområde?

I Norge har vi flere typer verneområder.

Villreinområdene er ikke nødvendigvis verneområder, men mange villreinområder består av ett eller flere verneområder. For eksempel er flere av de store nasjonalparkene villreinområder. Alle verneområdene har egne verneområdeforskrifter og i den står det hva som er lov og ikke i det aktuelle verneområdet. Denne er spesielt viktig å sette seg inn i om du skal bruke hjelpemidler på turen eller du driver organisert ferdsel. Hva som er organisert ferdsel varierer mellom områdene. Husk at å tenne bål, telte eller oppholde seg i områder i ulike perioder også kan være forbudt. Det er ditt ansvar å sette deg inn i reglene der du skal ferdes. For å finne informasjon om verneområder er Miljødirektoratet sin nettside et fint sted å starte. Der finner du også kart med alle verneområdene.

Vet du hvilke regler som gjelder i verneområder i Norge?

Foto: Karina Gjerde

Vet du hvilke regler som gjelder i verneområder i Norge?

Foto: Karina Gjerde

Allemannsplikten

Allemannsretten har de fleste hørt om, men visste du at hvis vi ikke følger pliktene så har vi ingen allemannsrett? 

Det er i Friluftsloven §2 vi finner allemannsretten: “I utmark kan enhver ferdes til fots hele året, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet.”

Det kanskje ikke alle vet er at med disse rettene følger det plikter du som benytter deg av allemannsretten også må følge. Disse finner vi i §11. “Enhver som ferdes eller oppholder seg på annen manns grunn eller på sjøen utenfor, skal opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre, eller påføre miljøet skade. Han plikter å se etter at han ikke etterlater seg stedet i en tilstand som kan virke skjemmende eller føre til skade eller ulempe for noen.”

Disse pliktene betyr i praksis å ikke forstyrre eller skade dyrelivet og naturen.

Hvis du ikke følger allemannspliktene, har du ingen allemannsrett

Hvis du ikke følger allemannspliktene,

har du ingen allemannsrett

Når skal du på tur?

VÅR

Våren betyr kalvingstid og fra midten av april til midten av juni er det kalving i villreinområdene. I denne tiden trenger reinen ro slik at simle og kalv kan få tilstrekkelig næring og hvile. Om reinen blir forstyrret i denne tiden kan i verste fall simla kaste (abortere) kalven eller komme bort fra den. Kalven klarer seg ikke uten simla så tidlig i livet.

Dette er villreinens mest sårbare tid. Legg turen til et område uten villrein.

SOMMER

Om sommeren feiter reinen seg opp til vinteren. Det er viktig at dyrene får mye beitetid, i tillegg til tid til å hvile og fordøye maten. Reinsdyr er drøvtyggere og trenger tid til å tygge drøv. Om de blir forstyrret mister de beite- og hviletid noe som bidrar til at de kommer i dårligere kondisjon (får dårligere helse). Går de inn i vinteren med dårlig kondisjon har de mindre sjanse for å berge seg gjennom vinteren. Følg villreinvettregelene for å forstyrre villreinen minst mulig.

HØST

Høsten er det brunst og villreinjakt. Villreinjakt foregår som regel fra midten av august og til midten av september og på denne tiden deler du som turgåer villreinfjellet med reinjegerne. Både du som turgåer og jegeren har rett til å bruke villreinfjellet, men dere skal begge ta hensyn til hverandre. 

Når jakta er over starter brunsten (parringstiden) som foregår fra midten av september og ut oktober. Da samler villreinen seg i store flokker og bukkene måler krefter med hverandre for å imponere simlene slik at deres gener kan føres videre. Om de blir forstyrret i parringstiden kan antall parringer bli færre en normalt og tilveksten til villreinflokken blir mindre enn vanlig. 

VINTER

Vinteren er en sårbar tid da villreinen lever på oppsparte ressurser fra sommeren, lav, kvist og tørt gress. Om reinen ikke får tilstrekkelig tid til å beite og hvile, så kan det være at den ikke berger seg gjennom vinteren. Om en simle er i dårlig kondisjon på slutten av vinteren kan hun kaste (abortere) kalven eller føde en kalv med veldig lav vekt. Kalver med lav vekt har mindre sjanse til å overleve enn kalver født med høyere vekt.

Legg gjerne turen til et område uten villrein.

Om du allikevel er i et villreinområde, så følg villreinvettregelene.

Hva slags tur skal du på?

Med hjelpemiddel (med eller uten motor) som kite, snøscooter, sykkel eller hundespann så kan du komme langt inn i et villreinområde på kort tid. Dette bidrar til at du raskere kan komme innpå dyr uten at du eller dyrene merker dette før du er for nære.

Klikk på bildene for å lese mer:

Snøscooter

Motorisert ferdsel i naturen er i utgangspunktet forbudt i Norge. Så hvis du trenger å kjøre snøscooter til nyttekjøring i et villreinområde er det noe du må søke kommunen og eventuelt verneområdestyre om. Fornøyelseskjøring, altså kjøring som ikke er knyttet til nytteformål er kun tillatt i egne løyper hos noen kommuner, men disse løypene går aldri i villreinområder. 

 

Les mer hos Miljødirektoratet

 

Foto: Diego van Sommeren // Unsplash

Hundekjøring

Med hundespann dekker en over større områder over kortere tid enn det en gjør til fots eller på ski. I noen verneområder kan hundekjøring kun foregå i utvalgte løyper, kreve søknad for tillatelse eller ikke være tillatt i det hele tatt. 

 

Les mer hos Miljødirektoratet

 

Foto: Angel Luciano // Unsplash

Sykkel

Sykling er en del av allemannsretten, men husk allemannsplikten. Veien, stien eller terrenget du sykler i må tåle slik bruk. I noen verneområder kan sykling være forbudt eller ha egne regler for hvor eller når en kan sykle. For el-sykkel gjelder det samme, men i tillegg kan grunneier forby bruk av el-sykkel i sin utmark. 

 

Les mer hos Miljødirektoratet

 

Foto: Gatis Vilaks // Unsplash

Kite

Med kite eller skiseil er det lett å dekke over store områder på kort tid. Et studie på villrein i Norefjell-Reinsjøfjell viste også at reinen flykter betydelig lengre når de blir skremt av kite sammenlignet med ski. I noen verneområder er det også forbudt å kite. 

 

Foto: NRKbeta // Unsplash

Drone

Som hovedregel er drone forbudt i nasjonalparkene og i de store landskapsvernområdene, av hensyn til dyrelivet. Det kan også være forbud i mindre verneområder og må også sette deg inn i de generelle reglene for å fly drone

 

Les mer hos Miljødirektoratet

 

Foto: Ricardo Gomez Angel // Unsplash

Hest

Å ri eller ferdes med kløvhest kan ha egne regler eller være forbudt i verneområder. Den generelle regelen er at du kan ri etter vei eller sti i lavlandet og fritt i høyfjellet, men veien, stien eller terrenget må tåle slik bruk. 

 

Les mer hos Miljødirektoratet

 

Foto: Karina Gjerde

Ski

Å gå på ski kan du gjøre fritt akkurat som når du går på beina. Av hensyn til villrein anbefaler vi at du følger merka løyper for å redusere sjansen for å forstyrre rein. Husk at det likevel finnes verneområder som kan ha ferdselsforbud i perioder.

 

Les mer hos Miljødirektoratet

 

Foto: Anders Mossing

Snøscooter

Motorisert ferdsel i naturen er i utgangspunktet forbudt i Norge. Så hvis du trenger å kjøre snøscooter til nyttekjøring i et villreinområde er det noe du må søke kommunen og eventuelt verneområdestyre om. Fornøyelseskjøring, altså kjøring som ikke er knyttet til nytteformål er kun tillatt i egne løyper hos noen kommuner, men disse løypene går aldri i villreinområder. 

 

Les mer hos Miljødirektoratet

 

Foto: Diego van Sommeren // Unsplash

Hundekjøring

Med hundespann dekker en over større områder over kortere tid enn det en gjør til fots eller på ski. I noen verneområder kan hundekjøring kun foregå i utvalgte løyper, kreve søknad for tillatelse eller ikke være tillatt i det hele tatt. 

 

Les mer hos Miljødirektoratet

 

Foto: Angel Luciano // Unsplash

Sykkel

Sykling er en del av allemannsretten, men husk allemannsplikten. Veien, stien eller terrenget du sykler i må tåle slik bruk. I noen verneområder kan sykling være forbudt eller ha egne regler for hvor eller når en kan sykle. For el-sykkel gjelder det samme, men i tillegg kan grunneier forby bruk av el-sykkel i sin utmark. 

Les mer hos Miljødirektoratet

Foto: Gatis Vilaks // Unsplash

Kite

Med kite eller skiseil er det lett å dekke over store områder på kort tid. Et studie på villrein i Norefjell-Reinsjøfjell viste også at reinen flykter betydelig lengre når de blir skremt av kite sammenlignet med ski. I noen verneområder er det også forbudt å kite. 

 

Foto: NRKbeta // Unsplash

Drone

Som hovedregel er drone forbudt i nasjonalparkene og i de store landskapsvernområdene, av hensyn til dyrelivet. Det kan også være forbud i mindre verneområder og må også sette deg inn i de generelle reglene for å fly drone

 

Les mer hos Miljødirektoratet

 

Foto: Ricardo Gomez Angel // Unsplash

Hest

Å ri eller ferdes med kløvhest kan ha egne regler eller være forbudt i verneområder. Den generelle regelen er at du kan ri etter vei eller sti i lavlandet og fritt i høyfjellet, men veien, stien eller terrenget må tåle slik bruk. 

 

Les mer hos Miljødirektoratet

 

Foto: Karina Gjerde

Ski

Å gå på ski kan du gjøre fritt akkurat som når du går på beina. Av hensyn til villrein anbefaler vi at du følger merka løyper for å redusere sjansen for å forstyrre rein. Husk at det likevel finnes verneområder som kan ha ferdselsforbud i perioder.

 

Les mer hos Miljødirektoratet

 

Foto: Anders Mossing

Er dere mange på tur?

På tur påvirker dere villreinen minst om dere går samlet og følger stiene. Stier og veier fungerer som barrierer for villreinen om det er mye trafikk. I Rondane er 30 passeringer av en sti i løpet av et døgn nok til at villreinen vegrer seg for å krysse eller ikke krysser stien (NINA Rapport 1013). Om flere beveger seg utenfor stiene vil det kunne skape enda flere barrierer som reinen ikke tør krysse. Derfor ønsker vi at dere følger stien. 

Selv om dere går samlet så påvirker dere villreinen om dere ikke tar tilstrekkelig hensyn, så følg derfor villreinvettreglene.

I en del verneområder er også organisert ferdsel søknadspliktig. Hva som er organisert ferdsel varierer fra område til område så du er ansvarlig for å sette deg inn i gjeldende regler. Sjekk ut verneforskriften eller besøk nasjonalpark- og verneområdestyrets nettsider

Langtur eller dagstur?

På langtur kan du komme langt inn i eller gå gjennom ett eller flere villreinområder. Da kan du potensielt forstyrre flere flokker med villrein og villrein i flere områder. Det er uansett greit å huske på at du kan treffe på villrein om du bare er på en kort dagstur i randsonen. 

Noe du ikke fikk svar på? Eller har du kommentarer?
Ta kontakt med oss på Norsk Villreinsenter!

Du kan også kontakte:

Villreinutvalg // Villreinnemnder // Besøkssentre  // Verneområdeforvaltere

Takk for at du tar deg tid til å lære mer om villreinvennlig ferdsel 🫶

RIKTIG GOD TUR!

Foto: Kjell Bitustøyl