Norsk villreinsenter Nord

Hjerkinnhusvegen 33

2661 HJERKINN

post.nord@villrein.no

Ingrid Sønsterud Myren

daglig leder

ingrid.myren@villrein.no // 47 993 82 736

Are Endal Rognes

fagkonsulent

are.rognes@villrein.no // +47 452 47 512

Kristin Gansmo Brenna

naturveileder

kristin.brenna@villrein.no // +47 482 62 602

Martine Hårstad

informasjonsrådgiver

martine.harstad@villrein.no // +47 990 23 943

Roy Duvier

naturveileder

roy.duvier@villrein.no // +47 941 36 939

Einy Brænd

fagkonsulent

I permisjon

Norsk villreinsenter Sør

Møsvannsvegen 1149

3660 RJUKAN

post.sor@villrein.no

Peter C. A. Köller

daglig leder

peter.koller@villrein.no // +47 953 00 640

Olav Strand

fagkonsulent

olav.strand@nina.no // +47 948 25 002

Karina gjerde

nettredaktør og innholdsprodusent

karina.gjerde@villrein.no // +47 476 40 748

Anders Mossing

fagkonsulent

anders.mossing@villrein.no // +47 958 96 361

Morten Elgaaen

fagkonsulent

morten.elgaaen@villrein.no // +47 970 22 625

Lena Romtveit

fagkonsulent

lena.romtveit@villrein.no // +47 415 45 616

Kamilla Rust

naturveileder

kamilla.rust@villrein.no // +47 977 02 275