Foto: Anders Mossing

Villreinrådet i Norge er en frivillig organisasjon som består av de fleste villreinnemnder og villreinutvalg fra alle landets 24 villreinområder. Villreinrådet arbeider for å ivareta villreinen som art og dens behov – i et langsiktig perspektiv.

Styret i Villreinrådet er sammensatt av fem representanter og har tilsatt sekretær og kasserer i delstillinger, samt redaktør for årboka Villreinen.

Se vedtektene for Villreinrådet i Norge

Villreinrådet produserer årboka Villreinen, som har vært utgitt årlig siden 1986. Villreinen har mange artikler som er like aktuelle i dag som de var da de ble publisert.

Årboka Villreinen kan du bestille her

Foto: Kjell Erik Engmark

Villreinrådet i Norge 2023-2025

Endre Lægreid, (leder), Hardangervidda (nemnd), Mob.: 95 75 88 06

Kristian Eiken Olsen, Setesdal Ryfylke (utvalg), Mob.: 905 33 793

Randi Rust, Reinheimen-Breheimen (nemnd), Mob.: 901 72 366

Gunnvor Sunde, Sogn og Fjordane (nemnd), Mob.: 97 95 56 77

Bente Fossum, Snøhetta og Knutshø (nemnd), Mob.: 97 41 26 76 

Vara: Torbjørn Utigard, Snøhetta villreinutvalg

Vara: Jørund Båstad, Rondane-Sølnkletten villreinutvalg

Vara: Atle Ulganes, Hardangervidda villreinutvalg

Valgkomité:

Henning Poulsson (leder)

Jon Trygve Lyngkve

Toril Melheim Strand

Redaktør for årboka Villreinen:

Fred Ivar Aasand, Snekkerstuvegen 7B, 2316 Hamar. Mobil: 99101516

Sekretær:

Christian Hillmann, Veslebakken 2, 3047 Drammen. Mob.: 901 52 571

Annonser:

Jan Erik Nygård, Ulvenvn. 123B, 0665 OSLO. Mobil: 913 52 402

Redaksjonsrådet for årboka Villreinen:

Vemund Jaren, pensjonert fagdirektør i Miljødirektoratet

Tor Punsvik, pensjonert viltforvalter hos Fylkesmannen i Vest-Agder

Anders Mossing, Norsk villreinsenter Sør

Utgaver av Villreinen 1986 - 2016