Personvernerklæring

1. Om Stiftelsen Norsk villreinsenter

Eier av denne nettsiden er: Stiftelsen Norsk villreinsenter, Hjerkinnhusvegen 33, 2661 Hjerkinn.

Epost: post.nord@villrein.no. Vårt org. nr er: NO 990 697 809

2. Formålet med vår behandling av personopplysninger

I forbindelse med kundeforhold må vi innhente personopplysninger som navn, adresse, e-post, telefonnr og annen nødvendig informasjon. Dette er opplysninger vi utelukkende benytter for å håndtere ditt kundeforhold. Vi tar vare på opplysningene så lenge vi har et kundeforhold. Du har rett til innsyn, retting og sletting av data vi har lagret om deg. Etter endt kundeforhold vil vi ta vare på data så lenge vi ser det hensiktsmessig for å hjelpe deg med eventuell historikk om du skulle ha behov for det.

3. Utlevering av personopplysninger til tredjepart

Utlevering av personopplysninger vil ikke skje, med mindre det foreligger lovbestemt opplysningsplikt ovenfor offentlige myndigheter.

4. Kunderegister

I vårt kunderegister lagrer vi navn, fødselsdato, bostedsadresse, epostadresse og telefonnummer. Vi lagrer også informasjon om tjenester og produkter du har kjøpt hos oss.  Dette er informasjon vi trenger for å kunne oppfylle vår avtale med deg, administrere ditt kundeforhold, levere og fakturere produkter og tjenester korrekt. Informasjonen blir lagret i vårt kundesystem så lenge det er tjenlig for oss. Ønsker du å få oversikt over det vi har lagret og evt. bli slettet fra vårt kunderegister, se kapittel om innsyn, retting og sletting av personinformasjon under. 

5. Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å hjelpe deg med å navigere effektivt og utføre visse funksjoner. Du finner detaljert informasjon om alle informasjonskapsler under hver samtykkekategori nedenfor. Informasjonskapslene som er kategorisert som “Nødvendige” lagres i nettleseren din da de er avgjørende for å aktivere de grunnleggende funksjonene til nettstedet.

Vi bruker også tredjeparts informasjonskapsler som hjelper oss med å analysere hvordan du bruker denne nettsiden. Disse informasjonskapslene vil kun bli lagret i nettleseren din med ditt forhåndssamtykke. 

Du kan velge å aktivere eller deaktivere noen eller alle disse informasjonskapslene, men deaktivering av noen av dem kan påvirke nettleseropplevelsen din.

6. Bruk av informasjonskapsler på denne nettsida

Eier: WordPress/Google Analytics

Formål: Samle informasjon om hvordan besøkende benytter nettsiden. Vi bruker denne informasjonen for å lage rapporter for å gjøre nettsiden bedre. Informasjonskapslene anonymiserer all informasjon. De gir oss informasjon om antall besøkende på nettsiden, hvor de kommer fra og hvilke sider de besøker m.m.

Eier: Youtube

Formål: Lagar statistikk på visninger og visningsdata på videoer på siden.

Eier: Vimeo

Formål: Lagar statistikk på visninger og visningsdata på videoer på siden.

7. Informasjon i forbindelse med kommunikasjon med oss

Vi lagrer opplysninger gitt via din kommunikasjon med oss. Dette er f.eks e-poster du sender oss og problem du rapporterer inn. Vi lagrer denne informasjonen for å gi deg best mulig service når du kontakter oss ved at vi kjenner historikken i ditt kundeforhold. 

8. Deling

Det er muleg å dele artikler på nettsiden i sosiale medier (Facebook, Twitter). Videre håndtering av data som blir delt i sosiale medier, blir regulert av din avtale med det aktuelle nettsamfunnet.

9. Innsyn, retting og sletting av personinformasjon

Etter personopplysningsloven § 18 har du som privatperson krav på innsyn i de opplysninger som er registrert om deg. Innsyn kan man få ved å henvende seg til Stiftelsen Norsk villreinsenter på e-post: post.nord@villrein.no. Dersom registrerte opplysninger er uriktige, ufullstendige eller du ønsker å slette dine opplysninger, kan du kreve dette i henhold til personopplysningsloven § 27.  

10. Ansvarleg databehandlar

Styreleder i Stiftelsen Norsk villreinsenter er ansvarlig for behandling av personopplysninger. Vedkommende er ansvarlig for at det blir gjennomført internkontroller med hensyn til behandling av personopplysninger, og at evt. avvik fra gjeldende lovverk blir meldt inn og rettet. Vi etterstreber til enhver tid å følge gjeldende regelverk for personvern.

Har du spørsmål, ta kontakt på post.nord@villrein.no.