For villreinnemnder

Foto: Karina Gjerde

Under finner du program, presentasjoner og nyttige lenker fra oppstartsmøtene for villreinnemndene på Skinnarbu i sør og på Dombås i nord.
Lenke til Miljødirektoratets nettside om Oppstartsmøter for nye villreinnemnder 2024 – 2027.

Miljødirektoratet ønsker at alle i nemndene ser filmen under.
Den er laget i forbindelse med utarbeidelse av NINA temahefte 27: Villrein og samfunn – En veiledning til bevaring og bruk av Europas siste villreinfjell.

Play Video

Oppstartsmøte på Skinnarbu

Dag 1

Åpning og velkommen

Presentasjonen til Siri Hånes Langen finner du her.

Lenke til Miljødirektoratet sin nettside om Villrein i Norge.

Hva er en villrein?

Presentasjonen til Kamilla Rust finner du her.

Vil du lære mer om hva en villrein er så kan du ta en titt på vår nettside Om villrein.

Kontakt oss på Norsk villreinsenter om du ønsker naturveiledning. Vi tilpasser innhold og form etter behov.

Nasjonal politikk for forvaltning av villreinbestander og villreinfjell

Presentasjon fra Karen Lone finner du her.

Lenke til Miljødirektoratet sin Veileder: Villrein i arealplanlegging.

Vil du lære mer om forvaltning av villreinbestander og villreinfjell så kan du ta en titt på vår nettside on Forvaltning.

Helsetilstand

Presentasjonen til Bjørnar Ytrehus finner du her.

Vil du lære mer om skrantesjuke så kan du ta en titt på vår nettside om Skrantesjuke (CWD) eller Veterinærinstituttet sine nettsider om Skrantesjuke – Chronic Wasting Disease.

Villreinnemnda sin oppgaver (bestand og areal)

Roller og forventninger til villreinnemndenes medlemmer

Statsforvalterens rolle og oppgaver overfor villreinnemndene og økonomi

Dag 2

Kvalitetsnorm og tiltaksplaner

Presentasjon til Karen Lone finner du her.

Vil du lære enda mer så kan du ta en titt på vår nettsider om Kvalitetsnorm for villrein og Tiltaksplaner.

Kunnskapsgrunnlaget for villreinforvaltningen

Norsk villreinsenters rolle og oppgave

Presentasjonen til Anders Mossing finner du her.

Vil du lære enda mer om Norsk villreinsenter så kan du ta en titt på vår nettside Om Norsk villreinsenter.

Oppstartsmøte på Dombås

Dag 1

Åpning og velkommen

Presentasjonen til Siri Hånes Langen finner du her.

Lenke til Miljødirektoratet sin nettside om Villrein i Norge.

Hva er en villrein?

Presentasjonen til Roy Andersen finner du her.

Vil du lære mer om hva en villrein er så kan du ta en titt på vår nettside Om villrein.

Kontakt oss på Norsk villreinsenter om du ønsker naturveiledning. Vi tilpasser innhold og form etter behov.

Nasjonal politikk for forvaltning av villreinbestander og villreinfjell

Presentasjon fra Karen Lone finner du her.

Lenke til Miljødirektoratet sin Veileder: Villrein i arealplanlegging

Vil du lære mer om forvaltning av villreinbestander og villreinfjell så kan du ta en titt på vår nettside on Forvaltning.

Kunnskapsgrunnlaget for villreinforvaltningen

Presentasjonen til Olav Strand finner du snart her.

Vil du lære enda mer så kan du ta en titt på vår nettsider om Forskning.

Lenke til Hjorteviltregisteret.
Lenke til Nasjonalt bestandsovervåkingsprogram for hjortevilt (BOP).

Villreinnemnda sin oppgaver (bestand og areal)

Roller og forventninger til villreinnemndenes medlemmer

Villrein og kulturarven

Presentasjonen til Olav Strand finner du snart her.

Dag 2

Kvalitetsnorm og tiltaksplaner

Presentasjon til Karen Lone finner du her.

Vil du lære enda mer så kan du ta en titt på vår nettsider om Kvalitetsnorm for villrein og Tiltaksplaner.

Helsetilstand

Presentasjonen til Bjørnar Ytrehus finner du her.

Vil du lære mer om skrantesjuke så kan du ta en titt på vår nettside om Skrantesjuke (CWD) eller Veterinærinstituttet sine nettsider om Skrantesjuke – Chronic Wasting Disease.

Villreinnemdas økonomi

Norsk villreinsenters rolle og oppgave

Presentasjonen til Einy Brænd finner du her.

Vil du lære enda mer om Norsk villreinsenter så kan du ta en titt på vår nettsider Om Norsk villreinsenter.