Statsministerbesøk på viewpoint SNØHETTA


Statsminister Erna Solberg sammen med fagkonsulent Ingrid Sønsterud Myren, daglig leder Raymond Sørensen og informasjonsrådgiver Martine Hårstad.

Statsminister Erna Solberg sammen med fagkonsulent Ingrid Sønsterud Myren, daglig leder Raymond Sørensen og informasjonsrådgiver Martine Hårstad.

Hva vil Erna Solberg og regjeringen gjøre for å sikre leveområdene til villreinen?

Onsdag 2. september var vi så heldige å få besøk av statsminister Erna Solberg på Norsk villreinsenter Nord på Hjerkinn. Statsministeren kom direkte fra turisthytta Snøheim, og ble i strålende sol ønsket velkommen av villreinsenteret og ordfører i Dovre Astrid Skomakerstuen Ruste. På vei opp til viewpoint SNØHETTA tok daglig leder Raymond Sørensen og fagkonsulent Ingrid Sønsterud Myren Erna med på den 10 000 år lange historien fra siste istid og fram til i dag. Her ble det historiske samspillet mellom folk og rein fortalt via de 19 graverte skiferhellene som ligger nedfelt i gangstien. I denne historien inngikk også dagens store utfordringer for villrein, deriblant fragmenteringen av villreinens leveområder. Erna fikk høre om oppdelingen av Dovrefjell og utfordringene både i Rondane og Snøhetta. Før hun til slutt ble informert om det kommende arbeidet med kvalitetsnormen for villrein.  


På vei opp stien til viewpoint SNØHETTA. Nitten skiferheller forteller om samspillet mellom folk og villrein de siste 10 000 årene.

På vei opp stien til viewpoint SNØHETTA. Nitten skiferheller forteller om samspillet mellom folk og villrein de siste 10 000 årene.

Statsministeren er svært historieinteressert og kan mye om norgeshistorien, men kunne fortelle at hun på turen lærte mye nytt om utviklingen i fjellnorge. Hun var på forhånd ikke klar over omfanget av villreinfangsten i området og villreinens store betydning:

– Jeg har lært om betydningen av villreinen og hvor viktig den var for næringsvirksomheten og aktiviteten her oppe.


Statsministeren er svært interessert i historie og stilte mange spørsmål underveis på turen.

Statsministeren er svært interessert i historie og stilte mange spørsmål underveis på turen.

Vi hadde i forkant av besøket spurt følgerne våre på Instagram og Facebook om de hadde forslag til hvilke spørsmål vi burde stille statsministeren, og spørsmålet som gikk igjen beskriver selve kjernen av hva vi på Norsk villreinsenter jobber for: «Hva vil statsministeren og regjeringen gjøre for å sikre villreinens leveområder?» Til dette spørsmålet svarte Erna:

– Det vi må gjøre er at vi må ta hensyn til villreinen i de utviklingene og planene vi har for utvikling. Samtidig er jeg opptatt av at vi også må sørge for at det er arbeidsplasser og utvikling for opplevelsesnæringen. Derfor er jeg veldig opptatt av vern gjennom bruk, og at det er forsvarlig bruk, for å finne balansen mellom den aktiviteten som vi mennesker har, sammen med det som både er villreinens behov, men også naturen i et sårbart naturområde.

Her kunne oppfølgingsspørsmålene vært mange, men vi håper at besøket førte til at statsministeren fikk et bedre innblikk i villreinens situasjon, og at det kan være et lite steg i favør villreinen.

Se det korte intervjuet med statsministeren på https://www.facebook.com/norskvillreinsenter eller https://www.instagram.com/norskvillreinsenter/

På sin egen instagramkonto @erna_solberg skrev statsministeren følgende i etterkant av besøket:

«Oppryddingen og naturtilbakeføringen av Hjerkinn skytefelt på Dovre er et av Europas største i sitt slag. Nå får både moskusen og villreinen bedre rom på Dovre. @norskvillreinsenter har laget et godt pedagogisk opplegg for å forstå både mennesker og reinens historie i området, Snøhettas Snøhetta viewpoint ga også en vakker ramme for en nydelig fjelldag. Ikke så verst å starte arbeidsdagen slik.»

 villrein.no – Martine Hårstad

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *