Skrantesjuke på Hardangervidda


Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

En reinsbukk skutt under jakt i Vinje kommune sin del av Hardangervidda har fått påvist skrantesjuke (CWD), melder Mattilsynet på sine nettsider. Dette er det første tilfellet av klassisk, smittsom skrantesjuke utenfor Nordfjella.

Fryktet sykdom
Sykdommen er godt kjent og fryktet blant annet i Nord-Amerika. Den er dødelig for dyr, men er ikke påvist hos mennesker. Kjøtt fra smittede dyr skal likevel ikke spises. Smittsom skrantesjuke på villrein ble for første gang påvist i Norge i 2016, da i villreinstammen i Nordfjella sone 1. Dette var det første tilfelle av sykdommen i Europa. Det ble da igangsatt drastiske tiltak for å hindre spredning av sykdommen. Samtlige villrein i området der smitten ble oppdaget, ble skutt ut og slaktene destruert. Det samme med et stort antall andre hjortedyr i randsonene til villreinområdet. Myndigheter, jegere, bønder, viltforvaltere og mange fler la ned en stor innsats i å forsøke å hindre spredning av sykdommen til andre vill- og tamreinområder. Siden første funn i 2016 har over 100 000 prøver av hjortedyr blitt analysert uten at man har funnet sykdommen andre steder i landet. Fra Hardangervidda er det analysert over 3500 prøver, 518 så langt fra årets jakt.


Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Trenger hjelp fra jegerne
Årets reinsjakt er godt i gang og med et positivt tilfelle av skrantesjuke er det veldig viktig at jegerne er flinke til å levere inn prøver av skutte dyr. Dette for å få kunne oppdage eventuelle andre smittede dyr og få et bilde av smittesituasjonen. Mattilsynet vil komme med mer informasjon til jegerne på Hardangervidda. Inntil videre er det viktig at de noterer ned posisjonen der de feller dyr, og at de graver eller steiner ned slakterester fra dyr. På denne måten kan en sjekke slakterester fra eventuelle dyr som tester positivt på sykdommen og fjerne en potensiell smittekilde fra terrenget. Jegeren som felte det syke dyret på Hardangervidda er kontaktet og personell fra Mattilsynet og Miljødirektoratet henter nå inn restene av dyret.

Veien videre
Det er Mattilsynet som er ansvarlig for bekjempelsen av skrantesjuke i Norge og som håndtere henvendelser om dette. De har følgende kommentar til dagens nyhet: «Det er for tidlig å si hvordan funnet vil påvirke strategien for bekjempelse av sykdommen, men ønsket om å sikre friske bestander av villrein og andre hjortedyr i fremtiden står fast» sier Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet.

Skrantesjuke
I Norge er det funnet to typer skrantesjuke. Den typen som er funnet hos villrein (klassisk skrantesjuke) er smittsom. På i alt syv elg og en hjort er det funnet såkalt atypisk skrantesjuke som trolig har oppstått spontant hos eldre dyr. Denne regner man ikke som smittsom. Symptomer på skrantesjuke er avmagring, hyppig urinering og unormal oppførsel, f.eks. dyr som ikke skyr mennesker.

Les mer om skrantesjuke på Hjorteviltportalen.

Les mer hos Veterinærinstituttet.

villrein.no – Are Endal Rognes/Anders Mossing