“Året som gikk 2019”


Kronprinsparet var blant de mange besøkende ved viewpoint SNØHETTA i 2019. Foto: Tom Hansen

Kronprinsparet var blant de mange besøkende ved viewpoint SNØHETTA i 2019. Foto: Tom Hansen

Stiftelsen Norsk villreinsenter ble opprettet i 2006 med hovedformål om å fremme bevaring og bærekraftig forvaltning av villreinbestandene og villreinfjellene i Norge. Her kommer en oppsummering av vår aktivitet i 2019.

Stiftelsen Norsk villreinsenter jobber etter en strategisk plan (2016-2020) med fire målområder:

  • Naturveiledning og formidling

  • Knutepunktfunksjon

  • Dokumentasjon og rådgivning

  • Verdiskaping

Les mer i “Stiftelsen Norsk villreinsenters strategiske plan (2016-2020)”.


Ivrige seminardeltakere jobber med å identifisere fokusområder på Hardangervidda. Foto: Kjell Bitustøyl

Den strategiske planen er konkretisert i årlige virksomhetsplaner (arbeidsplaner) for de ansatte ved driftsenhetene. Framdriften i virksomhetsplanene rapporteres til styret to ganger per driftsår, og oppsummeres i «Året som gikk», der også økonomiske nøkkeltall inkluderes.

2019 har vært et spennende og innholdsrikt år, og vi vil gjerne takke alle våre samarbeidspartnere og følgere.

Les mer i “Årets som gikk 2019”.

villrein.no – Anders Mossing