Soneforskrift skrantesjuke er endret


Det er en rekke nye regler som man må ta hensyn til før kjøtt kan transporteres ut av Hardangervidda. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Det er en rekke nye regler som man må ta hensyn til før kjøtt kan transporteres ut av Hardangervidda. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Mattilsynet har innført noen forbud og påbud som gjelder Hardangervidda for å hindre spredning av skrantesjuke. Disse reglene kommer i tillegg til de landsomfattende reglene i CWD-forskriften.

I en faktaartikkel publisert 17.09.20 skriver Mattilsynet at jegerne er viktig både for å kartlegge sykdommen og hindre videre smittespredning. Det er svært viktig at alle følger de nye reglene. Disse reglene kan oppleves som inngripende, men Mattilsynet håper på forståelse.

Les også “Regler for å hinde skrantesjukesmitte fra Hardangervidda” (mattilsynet.no)

Som et hastetiltak er fire hovedregler innført:

1. Uttransport av kjøtt

Det er bare lov å ta reinslakt ut fra Hardangervidda dersom du oppfyller minst ett av følgende punkt:

a) kortvarig transport fra en del av sonen til en annen del av sonen. (se kart over sonen nederst i saken)

b) det er utbeinet kjøtt, materiale som skal til avfallshåndtering etter avtale med Mattilsynet, og materiale til forskning eller prøvetaking

c) der flytting av hele eller deler av døde hjortedyr er avtalt med Mattilsynet og den som flytter dyret har kontroll på alle delene av dyret

d) dersom negativt prøvesvar for Chronic Wasting Disease foreligger for dyret.

Jegerne som skal ta slakt ut av Hardangervidda-sonen får avtale med Mattilsynet ved å sende e-post til anhov@mattilsynet.no eller SMS til 90690137. Det som skal opplyses er:

  • jegers navn

  • telefonnummer

  • e-postadresse

  • antall og type dyr

  • strekkode på CWD-prøve hvis voksne dyr

  • adresse som slakt(ene) skal transporteres til

2. Stein ned avfall

Deler av døde hjortedyr skal ikke være tilgjengelige for andre dyr minst frem til negativt prøvesvar for dyret har kommet. Delene skal oppbevares under kontroll i denne perioden. Deler av hjortedyr som legges igjen i naturen i samsvar med god jaktpraksis, kan alternativt dekkes til.

Kartreferanse til fellingsstedet og stedet der deler av hjortedyr ble lagt igjen i naturen skal oppgis til myndighetene ved forespørsel.


Den endrede forskriften inneholder bl.a. regler om hva jegerne må gjøre på fellingssted/slakteplass. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Den endrede forskriften inneholder bl.a. regler om hva jegerne må gjøre på fellingssted/slakteplass. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

3. Vask utstyr

Det er påbudt å rengjøre utstyr og redskaper som er benyttet i jakt på hjortedyr i sonen. Det er i tillegg påbudt å desinfisere utstyr og redskaper som har vært i kontakt med hjortedyr, blodsøl e.l. fra hjortedyr i sonen, så fremt negativt prøvesvar ikke foreligger.

Slik rengjør du utstyr:

  • klær, støvler og lignende som er brukt på jakt blir grundig reingjort/vasket for å fjerne synlige rester av jord, slakteavfall, avføring osv.

  • utstyr som er brukt under slakting (kniv, sag etc.) vaskes grundig og desinfiseres med 2 % natriumhypoklorittløsning (for eksempel 1 del Klorin + 1 del vann) som holder minst 20°C i en time. Deretter skylles redskapene grundig med vann siden natriumhypokloritt er sterkt korroderende og kan ødelegge utstyr. Dette er spesielt viktig hvis du har jaktet i Nordfjella eller på Hardangervidda


En av de nye reglene krever at jegerne noterer fellingssted. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

4. Notèr posisjon på fellingsstadet

Jegere på Hardangervidda må notere posisjonen på fellingssteder, slik at Mattilsynet kan spore slakterester, dersom det viser seg at dyret er smittet.

Jegerne må også være flinke til å grave eller steine ned slakterestene slik at ikke dyr drar restene utover og det er noe å finne og destruere dersom dyret kommer ut positivt.

Vi ønsker at jegerne tar et bilde av området med nedsteinet avfall slik at det blir lettere å finne dersom vi må fjerne det seinere. Dersom dyret viser seg å være smittet, vil Mattilsynet kontakte jegeren.

Les hele forskriften her.

Se kart over sonen her.

villrein.no – Anders Mossing