VILLREINEN 2020 – ØNSKER BIDRAGSYTERE


Rein_Norefjell_web.jpeg

Årboka «Villreinen» har vært utgitt årlig siden førsteutgaven i 1986. Neste års utgave vil være klar fra månedsskiftet mai/juni. Ansvarlig utgiver er Villreinrådet i Norge, og vi håper du blir en av av bidragsyterne?

Innholdsmessig er det alltid stor variasjon og bredde i det som kommer på trykk i «Villreinen». Mange bidragsytere, med ulik bakgrunn, bidrar til at Villreinen alltid presenterer interessante og lærerike artikler. Fellesnevneren er interessen for norsk fjellnatur – og ikke minst – dragningen mot grådyra.

Meld inn artikkelforslag nå!

Redaksjonen håper at du blir blant bidragsyterne i «Villreinen 2020»! Eller kanskje du har tips om en god artikkel, eller forslag til en «bauta» innen villreinfamilien som bør profileres? Send inn ditt artikkelforslag innen 31. januar. Det er bare å ta kontakt med redaktør Fred Ivar Aasand, så blir vi enige om hvordan dette skal gjøres. Som belønnning for artikkelen og bildene blir du blant de første som får tilsendt neste års utgave av årboka, rett etter utgivelse.

Tidsplan for «Villreinen 2020» (forbehold om endringer)

  • 31. januar 2020: Frist for å melde fra om aktuelle artikler/saker

  • 29.-30. januar 2020: Styremøte med redaksjonsrådsmøte

  • 1. mars 2020: Frist for å levere tekst og bilder til redaktør

  • 2. mars 2020: Ombrekkingen starter

  • 16.-17. april 2020: Styremøte (med redaksjonsrådsmøte)

  • 24. april 2020: De siste annonsene leveres red.

  • 28. april 2020: Trykkeklar PDF sendes Villreinrådet (siste sjekk)

  • 8. mai 2020: Trykkeklar PDF sendes valgt trykkeri

  • 26. mai 2020: “Villreinen 2020” leveres på Honne

  • 3.-4. juni 2020: Fagdager i Bykle (fordeling/utkjøring og distribusjon av Villreinen)


villrein.no – Fred Ivar Aasand