Fjorårets julegave til Rondanereinen: Staten har kjøpt «Vegbua» på Venabygdsfjellet!

«Vegbua» ligger like ved Fv. 27 over Venabygdsfjellet, midt i et viktig trekkområde for villreinen. Klima- og miljødepartementet har i lengre tid jobbet for å få kjøpe hytta, og like før jul var handelen i boks. Målet er å unngå økt aktivitet i området.


Foto: Olav Strand

Foto: Olav Strand

«Hytta på Venabygdsfjellet ligger midt i det viktigste trekkområdet for villreinen i Rondane. Kjøpet må ses i sammenheng med flyttingen av turisthytta Gråhøgdbu i samme område. Med redusert ferdsel vil villreinen igjen ta i bruk beiteområder som den tidligere har brukt», sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i ei pressemelding fra departementet.

Allerede i 1962 ble Rondane nasjonalpark opprettet, blant annet for å ta vare på leveområdene til villreinstammen. Bekymringene har dessverre ikke blitt mindre med tida; presset øker og leveområdene krymper. De senere åra har det imidlertid blitt økt fokus på forvaltningstiltak for å bedre forholdene for reinen, noe oppkjøpet av Vegbua er et eksempel på. Et annen gladsak fra Rondane i 2019 er stenging og etter hvert fjerning av turisthytta Gråhøgdbu ved Muen på Venabygdsfjellet. Gråhødbu, som lå midt i et sentralt trekkområde, har blitt erstattet med «Veslefjellbua» som ligger i randsona til villreinområdet, og som i mindre grad er i konflikt med villreinens arealbruk.

Tidligere i høst publiserte Norsk villreinsenter og NINA ei interaktiv kartfortelling om hvordan man kan bevare villreinen i Rondane. I desember ble det lettleste og innbydende temaheftet «Silhuett Rondane – Hvordan bevare villreinen?» publisert. Temaheftet er distribuert til interesseorganisasjoner, og flere hundre politikere og ansatte i kommunene rundt Rondane. Sett gjerne av noen minutter og se gjennom fortellingen og temaheftet.

I kartfortellingen og temaheftet presenteres hovedfunnene av 10 års forskning på villrein og ferdsel, der fokus er å finne forvaltningsløsninger som i størst mulig grad er gunstige for både reinen og folk. De foreslåtte tiltakene bygger på kunnskap om villrein og ferdsel, men hva som er rett eller galt å gjøre på det enkelte sted handler om politikk og verdivalg. KLD har allerede begynt å ta aktive valg.

Spørsmålet er: Er vi andre også tøffe nok til å ta valg som monner?

villrein.no – Ingrid Sønsterud Myren