Villreinen 2019 i salg


_Omslag_2019-kopi_indd_i_86__GPU-forhåndsvisning_.jpg

VILLREINEN 2019 er klar for salg og har mye godt lesestoff å by sine lesere. Enten du er jeger, rettighetshaver, forvalter eller forsker bør innholdet i VILLREINEN falle i smak.

For å nå enda flere lesere gir Villreinrådet i Norge også ut Villreinen 2019 digitalt. Med digital utgave fritt og lett tilgjengelighet på “alle skjermer”, vil forhåpentligvis leserkretsen utvides. Den digitale utgaven blir tilgjengelig kort tid etter fagdagene på Dombås 6. og 7. juni.

God lesing – enten det er på papir, på skjerm eller begge deler!

Her bestiller du Villreinen 2019.

Under er artikkeloversikten og du kan tyvstarte lesingen av en eller flere av artiklene:

Naturveiledning ved Norsk villreinsenter Nord

Drone som alternativ ved flytelling

Nyttig med dialogmøter i villreinforvaltningen

Lang tunnel kan redde villreintrekk

Arkeologisk forskingsgraving på Verket

Kva når reinen er skada eller sjuk?

Matavfall i Høgfjellet

Ikke ferdige med skrantesjukebekjempelsen

Fra villrein til tamrein

Endring i reinens bruk av sommarbeita på Hardangervidda 1983-2018

Kunnskapsformidling om villrein og villreinfjell i Setesdalsheiene

Kalving i et landskap uten rovdyr og mennesker

Skrantesjukehåndteringen og samfunnssikkerhet

Adaptiv løypeforvalting

Brukerundersøkelse – adaptiv løypeforvaltning i Bykle

Det heilage landskapet

Jaktfrie soner – effekt på villreintrekk

Jaktfri sone – reelt behov og vil den virke?

Bruk og kast i villreinfjellet?

Hvorfor jakt?

Raudafjell – Noregs 24. villreinområde?

Foreslår vindmøller i Tolga Østfjell/Rendalen

Jaktkvoter på Hardangervidda 2019

Hva betyr samarbeid innen jaktretter for villreinforvaltningen?

Vevd sammen i livet og kunsten

Overvåking av villrein i 2018

Fullblods sekk til villreinjakta

Her kan du lese Villreinen 2018 (e-blad).


villrein.no – Fred Ivar Aasand