Temahefte om arkeologi, fangstanlegg og fangstkultur


Tema_forside_innhold_web.jpg

Villreinrådet i Norge har laget et temahefte med en samling av artikler innen temaene arkeologi, fangstanlegg og fangstkultur. Samlingen består i hovedsak av artikler som tidligere har vært utgitt i Villreinen. Det har blitt et spennende og omfattende hefte på ca. 130 sider, og trykkes opp i et begrenset antall. I tillegg vil temaheftet bli publisert i en digital utgave.

Temaheftet Arkeologi, fangstanlegg og fangstkultur er klart for salg/utsendelse!

Kr 200,-

Bestill NÅ!

NB! Begrenset opplag og vi må derfor ta et forbehold om at temaheftet kan være utsolgt!

Innhold i Arkeologi, fangstanlegg og fangstkultur:

 • Jakt og fangst på rein – ein historikk

 • Ein fangstgradient i særklasse

 • Indikatorar for tidlegare trekkmønster og habitatbruk

 • Om reinsdyrfangsten på Sumtangen i gamal tid

 • Hjerkinn: Spennande kulturminne i villreinen sitt rike

 • Spennande bukkejakt ved gamle fangstminne

 • Gamle vitne om fordums reinstrekk

 • Liafjellet i Reinheimen, ein fjelltange med uvanleg rik fangstkultur

 • Fangstminner i Nordfjella

 • Stadig nye fangstminne blir oppdaga

 • Kulturminner om villreinfangst: Målrettet satsing i Rondane

 • På jakt etter gamle knokler

 • Sølnkletten villreinområde: Fangstsystemet i Gravskardet

 • Teknikken med massefangst av villrein i Nord-Gudbrandsdalen

 • Styrtfangstanlegget i Gravskar på Hardangervidda

 • Villreinen som bygde Norge

 • Spennande kulturspor i Grovåskaret i Romsdalsfjella

 • Fetegga: bågåstøer og alpin fangst i eldre steinalder

 • Fangstanlegg fra nyere tid ved Hardangerjøkelen

 • Reinens historie smelter fram

 • Ein mystisk steingard på Hestefjellet i Ørsta

 • Eldgamle fangstminne gjev ny kunnskap

 • Målet er verdsarvstatus

 • Reinsjakt til ulike tider over eit langt tidsrom i Møre-fjella

 • Eit tidlegare samanhengande villreinområde frå aust til vest

 • Reinsjegerar fann vikingsverd i Lesjafjellet

 • Arkeologisk forskingsgraving på Verket

 • Det heilage landskapet