“Villreinen 2016” – årgang 31


I månedsskiftet mai/juni neste år utgis årboka "Villreinen" for 31. gang.  Arbeidet starter nå og fristen for å melde inn aktuelle saker til redaksjonen er 15. desember. Foto: Arne Nyaas

I månedsskiftet mai/juni neste år utgis årboka “Villreinen” for 31. gang.  Arbeidet starter nå og fristen for å melde inn aktuelle saker til redaksjonen er 15. desember. Foto: Arne Nyaas

Villreinrådet i Norge står som utgiver av årboka “Villreinen”. I månedsskiftet mai/juni neste år kommer årboka for 31. gang. Fristen for å melde inn aktuelle saker til redaksjonen er 15. desember (last ned tidsplanen – pdf).

“Årboka Villreinen” trykkes i et opplag på 6000 eksemplarer og distribueres/selges i samtlige villreinområder i Sør-Norge, pluss på Svalbard. Årboka har stor anseelse og er den eneste som formidler ny kunnskap om grådyra i den norske fjellheimen. Undertegnede har hatt det redaksjonelle ansvaret for årboka siden 2005-utgaven. Det som imponerer mest, er den store interessen som alle har for villreinens ve og vel, og ikke minst, den enestående “dugnadsånden” som bidragsyterne viser hvert eneste år før fristen går ut. Uten denne entusiasmen og rausheten hadde det vært umulig å gi ut årboka!

Ny som bidragsyter i 2016?

Har du lyst til å bidra i “Villreinen 2016”? Teksten behøver ikke å være lang, men send gjerne med et bilde eller to. Har du lagt merke til undertittelen “Årbok med aktuelt stoff fra Fjell-Norge”? Du behøver nødvendigvis ikke å sende inn bidrag som har med grådyra å gjøre, men vi setter stor pris på at artikkelen og bildene har med fjellet og opplevelser å gjøre. Ta kontakt med undertegnede dersom du lurer på noe.

 

villrein.no – Arne Nyaas