Vil du bli sekretær for villreinnemnda?


Nye nemndsekretariater skal på plass. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Nye nemndsekretariater skal på plass. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Miljødirektoratet og de ansvarlige fylkesmennene er nå på jakt etter sekretærer for de offentlige villreinnemndene. Kunngjøringen som nå foreligger gjelder anskaffelse av sekretariat for en periode på inntil fire år.

Villrein i Norge forvaltes av ni statlige villreinnemnder. Miljødirektoratet oppnevner nemndene etter forslag fra kommunene med areal de i ulike villreinområdene. Oppnevningen følger valgperioden og villreinnemnda sitter derfor i fire år til ny villreinnemnd konstitueres. Hver villreinnemnd skal ha et sekretariat. Arbeidet omfatter ansvar for bestandsforvaltningen av villrein i medhold av naturmangfoldloven, viltloven og tilhørende forskrifter, og arbeid med ivaretakelse av leveområdene i forhold til arealplanlegging, næringsutvikling og annen menneskelig påvirkning og aktivitet. Samarbeid med kommuner og fylkeskommuner i disse sakene er viktig.

Anskaffelse av sekretariat for Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten er også nå lagt ut på anbud.

Anskaffelsen gjelder
Denne kunngjøringen gjelder anskaffelse av separate sekretariater for henholdsvis;
Villreinnemnda for Setesdalsområdet
Villreinnemnda for Brattefjell-Vindeggen, Blefjell og Norefjell-Reinsjøfjell
Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet
Villreinnemnda for Nordfjella og Fjellheimen
Villreinnemnda for Sogn og Fjordane
Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø

Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten

Avtaleperioden varierer mellom de ulike villreinnemndene, men er på inntil fire år. Dette framkommer i de enkelte konkurransegrunnlagene.

Oppdragsgivere
Det er utpekt en ansvarlig fylkesmann for hver villreinnemnd. Ansvarlig fylkesmann har blant annet ansvaret for nemndas økonomifunksjoner. Fylkesmennene vil være oppdragsgiver for anskaffelsene.
Følgende fylkesmenn er ansvarlig for de ulike villreinnemndene:
– Setesdalsområdet: Fylkesmannen i Vest-Agder
– Brattefjell-Vindeggen, Blefjell og Norefjell-Reinsjøfjell: Fylkesmannen i Telemark
– Hardangerviddaområdet: Fylkesmannenen i Buskerud
– Nordfjella og Fjellheimen: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
– Sogn og Fjordane: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
– Snøhetta og Knutshø: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

– Rondane og Sølnkletten: Fylkesmannen i Oppland

Konkurransegrunnlag og ytterligere informasjon
Ansvarlig fylkesmann, nemndenes geografiske ansvarsområde, og budsjettramme for sekretariatet og tilbudsfrist framgår av vedlagte tabell (PDF). For tilsending av konkurransegrunnlag eller andre spørsmål, ta kontakt med ansvarlig fylkesmannen for den respektive villreinnemnda.

Kunngjøring er også lagt ut på Doffin, som er en nasjonal kunngjøringsdatabase for offentlige anskaffelser. Kunngjøringen finner du her.

For Rondane/Sølnkletten: Fylkesmannen i Oppland søker etter en sekretær for Rondane og Sølnkletten for kommende fire-års periode. Den årlige budsjettrammen er på  kr 170 000,-  eks. mva.. Frist for å levere inn tilbud er 6. januar 2016. Konkurransen er lagt ut på databasen for offentlige innkjøp, se her.

 

villrein.no – Anders Mossing