Bedre felling enn forventet


Det var mange jegere som kunne glise bredt etter årets jakt. Foto: Anders Mossing

Det var mange jegere som kunne glise bredt etter årets jakt. Foto: Anders Mossing

Årets villreinjakt på Hardangervidda ble noe mer vellykket enn mange hadde fryktet. Med 1676 felte dyr og en fellingsprosent på nesten 21 % ble ikke resultatet så verst allikevel.

Under årets jakt er det mange og tildels store områder som knapt har hatt villreinbesøk i løpet av jaktperioden. Mange ytret derfor bekymring for at fellingstallene kunne havne langt under 1000 dyr og fellingsprosent rundt 10. Bakgrunnen for denne bekymringen er at situasjonen på Hardangervidda tilsier at man nå nærmer seg ønsket bestandsnivå. Bestandsplanen på Hardangervidda har i så måte en målsetning om maksimalt 12 000 dyr før kalving. Lave fellingstall, ihvertfall over flere år, vil kunne  innebære at man mister kontroll på bestandsveksten.

Nå viser imidlertid fellingsresultater innrapportert til Hjorteviltregisteret at det er felt totalt 1676 dyr av en kvote på 8000, noe som tilsvarer 20,9 %. Hvorvidt alt faktisk er innrapportert per skrivende stund, vites ikke. I henhold til “Forskrift om forvaltning av hjortevilt” skal tallene være rapportert Hjorteviltregisteret innen 30 dager etter jaktas slutt. Uansett, så er disse tallene ihvertfall minimumsstall.

Årets fellingsresultat gir allikevel en svak bestandsøkning, på tross av en ganske lav kalvetilvekst.

Vil du vite mer om fellingsresultatet på ditt vald, eller informasjon om resultat fra andre villreinområder, så er Hjorteviltregisteret rett plass.

villrein.no – Anders Mossing