“Villreinen 2016” i salg fra 1. juni


Opplev villreinfjellet du også, bestill årets utgave av årboka "Villreinen". Foto: A. Nyaas

Opplev villreinfjellet du også, bestill årets utgave av årboka “Villreinen”. Foto: A. Nyaas


"Villreinen 2016" er klar for salg/distribusjon fra 1. juni. Årets utgave er nummer 31 i ei ubrutt rekke siden førsteutgaven i 1986. Foto forside: A. Nyaas

“Villreinen 2016” er klar for salg/distribusjon fra 1. juni. Årets utgave er nummer 31 i ei ubrutt rekke siden førsteutgaven i 1986. Foto forside: A. Nyaas

“Villreinen 2016” er klar for salg/distribusjon fra 1. juni. Årboka er på 108 sider og har et stort utvalg av interessante artikler, rikt illustrert – totalt 46. Mange vil sette ekstra stor pris på møtet med Alf (80) og Per Aksel (70), to av hardhausene i oppsynskorpset i Nordfjella. En annen tøffing bosatt på Geilo er Arne Kofstad. Det første Arne gjorde som pensjonist, var å ta jegeprøven!

Årboka Villreinen har vært utgitt hvert eneste år siden førsteutgaven i 1986. Utgiver er Villreinrådet i Norge, organisasjonen for villreinutvalg og villreinnemnder. Årboka har alltid hatt stor anseelse og er den eneste publikasjonen som årlig formidler ny kunnskap om villreinen i Sør-Norge og på Svalbard.

 

Mange interessante artikler

Årets utgave har totalt 46 artikler, rikt illustrert. Av andre interessante artikler enn “gutta boys” på Geilo kan følgende nevnes: “Glimt frå 30 år med strukturteljingar”, “Storbukk hoppa i døden”, “Reinens historie smelter fram”, “Ein mystisk steingard på Hestefjellet i Ørsta”, “Jobber aktivt for villreinen” (portrett av Solveig bosatt på Dombås), “Hvorfor og hvordan forvalte ryper i store landskap?”, “Villreinforskning, radiosendere og røde lamper”, “Jaktmoral og dømmekraft”, “Foreløpige resultat av fredningssonene på Hardangervidda”, “I svalbardreinens fødestove”, “Ny giv for Villreinrådet – men årboka sliter”, “Jakt, fjell og vidde 2015” (tre sider med lesernes egne historier og bilder), “Har påvist dødelig sykdom” (Nordfjella), “Villrein plaget av parasitter” og “Tilbakeblikket 1986: 30 år siden Tsjernobyl”.

 

Bestill nå!

Prisen på årboka er 110 kroner (enkeltabonnenter), fritt tilsendt via Posten. Dersom rettighetshavere, utvalg og nemnder bestiller minimum 10 eksemplarer – og flere, gis det en rabatt på 25 kroner for hvert eksemplar, såkalt “bulkpris”.

For bestilling ta kontakt med kasserer Jan Hageland. Epost: jan.hageland@fjellstyrene.no, tlf.: 905 52 790

Les mer om årboka Villreinen

 

 

villrein.no – Arne Nyaas