Velkommen til fagdag med fokus på villrein og cwd på Hjerkinn, 7. juni

Villreinsenteret på Hjerkinn inviterer med dette til fagdag om villrein med fokus på villreinsykdommer og CWD tirsdag 7. juni på Hjerkinn.  Tidspunkt: kl. 13.00 – 15.30.

Kjell Handeland, fagansvarlig for vilthelse ved Veterinærinstituttet, vil fortelle generelt om villreinsykdommer, med fokus på prionsykdommen CWD som nylig er påvist på både villrein og elg.

Ingeborg Stavne fra Mattilsynet vil fortelle om Mattilsynets rolle i forbindelsen med påvisningen av cwd. Hva har de erfart gjennom skrapesjuke-episodene på 90-tallet som kan ha overføringsverdi til situasjonen vi nå er oppe i? Videre vil hun fortelle om foreløpige planer for videre prøvetaking og undersøkelser av dyr i forbindelse med høstens jakt.

Det blir god tid til spørsmål.

 

Villreinsenteret spanderer kaffe og biteti.

Inviter gjerne med deg andre du tror kan ha interesse av denne fagdagen.

Av hensyn til møterom og kaffekoking, ønsker vi påmelding til Ingrid.nerhoel@villrein.no eller 99382736 senest fredag 3. juni.

 

Vel møtt!

 

villrein.no – Ingrid Nerhoel