Oppstartsseminar for nemndssekretariater


Vemund Jaren fra Miljødirektoratet ønsket velkommen til oppstartsseminaret. Foto: Anders Mossing

Vemund Jaren fra Miljødirektoratet ønsket velkommen til oppstartsseminaret. Foto: Anders Mossing

31. mai til 1. juni var sekretærene for villreinnemndene samlet på Skinnarbu. Gjennom et lunsj til lunsj-opplegg arrangert av Miljødirektoratet og Norsk Villreinsenter Sør fikk deltakerne innføring i en rekke sentrale temaer knyttet til deres arbeidsoppgaver.

Slike samlinger er viktig for kunnskapsheving, samkjøring, samarbeid og utveksling. Temaer som rolleforståelse, organisering, økonomi, arkivsystem, planarbeid og kommunikasjon gjennom www.villrein.no er eksempler på hva som sto på dagsorden.

Her kan man laste ned programmet for samlingen og de enkelte foredragene.

Program oppstartsseminar 31.05-01.06.16 (pdf)

Rolleforståelse, v/Erik Lund, Miljødirektoratet

Organisering, v/Tor Taraldsrud, villreinnemnda for Reinheimen-Breheimen

Offentlighetsloven, v/Odd Arild Vik, Miljødirektoratet

Arkivsystemet ePhorte, v/Odd Arild Vik og Martin Svedal Bergquist, Miljødirektoratet

Villrein.no, v/Anders Mossing, Norsk Villreinsenter Sør

Økonomi, v/Erik Lund, Miljødirektoratet

Planarbeid i villreinnemnda, v/Tor Punsvik, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Handlingsprogram for de regionale planene, v/Siri Bøthun, villreinnemnda for Nordfjella og Fjellheimen

Chronic wasting disease, v/Kari Bjørneraas, Miljødirektoratet

Naturmangfoldloven, v/Vemund Jaren, Miljødirektoratet

Forvaltningsloven, v/Erik Lund, Miljødirektoratet

Hjorteviltforskriften og hjorteviltregisteret, v/Kari Bjørneraas, Miljødirektoratet

Bestandsplaner og kvotevedtak, v/Tore Ulvund, villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø

Vassdragskonsesjoner, v/Jarle Lunde, villreinnemnda for Setesdalsområdet

Etter endt arbeidsøkt, fikk deltakerne besøke den flotte natur- og villreinutstillingen ved Hardangervidda Nasjonalparksenter.

villrein.no – Anders Mossing