Skinnarbu: Stor oppslutning om fagdagen


Fagdagen i regi av Villreinrådet i Norge skaper stor interesse. Årets arrangement på Skinnarbu Nasjonalparkhotell i dagene 1. og 2. juni samlet i overkant av 70 deltagere. Her forteller Marianne Singsaas, leder ved Norsk Villreinsenter Sør, om villr…

Fagdagen i regi av Villreinrådet i Norge skaper stor interesse. Årets arrangement på Skinnarbu Nasjonalparkhotell i dagene 1. og 2. juni samlet i overkant av 70 deltagere. Her forteller Marianne Singsaas, leder ved Norsk Villreinsenter Sør, om villreinsenteret og området. Foto: A. Nyaas

“Villreinrådet i Norge”, som er interesseorganisasjonen for villreinutvalg og villreinnemnder, har med tilfredshet registrert den store interessen for de årlige fagdagene. Den første ble arrangert på Øyer i juni 2014, den andre på Oppdal i fjor og den tredje på Skinnarbu for noen dager siden.

Villreinrådet legger stor flid og mye arbeid i programmet for fagdagene. Christian Hillmann, sekretær i Villreinrådet og til daglig rådgiver i Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, er en viktig “nøkkelspiller” når programmet “snekres”. Et 60-talls interesserte deltok på fagdagen i 2014 og et 70-talls på Oppdal i fjor, og det samme antall på Skinnarbu i år. Oppslutningen om årets fagdag var faktisk større enn antall tilgjengelige rom på hotellet (ved påmeldingsfristen).

Last ned årets program, med oversikt over antall påmeldte (pdf).

 


Fra venstre i horisonten: Hardangervidda Nasjonalparksenter, Norsk Villreinsenter Sør og Skinnarbu Nasjonalparkhotell. Foto: A. Nyaas

Fra venstre i horisonten: Hardangervidda Nasjonalparksenter, Norsk Villreinsenter Sør og Skinnarbu Nasjonalparkhotell. Foto: A. Nyaas


Skinnarbu Nasjonalparkhotell. Foto: A. Nyaas

Skinnarbu Nasjonalparkhotell. Foto: A. Nyaas


Kristin Nordli, seniorrådgiver i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) orienterte om arbeidet med de regionale planene og forventningene som stilles til disse. Foto: A. Nyaas

Kristin Nordli, seniorrådgiver i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) orienterte om arbeidet med de regionale planene og forventningene som stilles til disse. Foto: A. Nyaas


Dette panelet bestående av fra venstre Vemund Jaren (Miljødirektoratet), Olav Strand  (Norsk institutt for naturforskning), Kjell Handeland (Veterinærinstituttet) og Siri Bøthun (sekretær i Nordfjella og Fjellheimen villreinnemnd) ble bedt om å…

Dette panelet bestående av fra venstre Vemund Jaren (Miljødirektoratet), Olav Strand  (Norsk institutt for naturforskning), Kjell Handeland (Veterinærinstituttet) og Siri Bøthun (sekretær i Nordfjella og Fjellheimen villreinnemnd) ble bedt om å besvare spørsmålet: Hvordan vil forholdene være for villreinen om 100 år? Ordstyrer var Tor Punsvik, viltforvalter hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Foto: A. Nyaas


På tampen av dag én var det omvisning i villrein- og fjellrevutstillingen ved Hardangervidda Nasjonalparksenter. Her er det Hallvard Urset, leder i Forollhogna villreinutvalg, som ser seg om. Foto: A. Nyaas

På tampen av dag én var det omvisning i villrein- og fjellrevutstillingen ved Hardangervidda Nasjonalparksenter. Her er det Hallvard Urset, leder i Forollhogna villreinutvalg, som ser seg om. Foto: A. Nyaas


Terje Skogland (1942-1994) regnes av mange som en av våre aller fremste villreinforskere. I Hardangervidda Nasjonalparksenter vies han stor plass. Foto: A. Nyaas

Terje Skogland (1942-1994) regnes av mange som en av våre aller fremste villreinforskere. I Hardangervidda Nasjonalparksenter vies han stor plass. Foto: A. Nyaas

Last ned følgende foredrag:

 

villrein.no – Arne Nyaas