Villrein på global mediekanal

Midt i julestria ble Villreinsenteret kontaktet av Al Jazeera som ville sette søkelyset på villrein og klimaendringer – helt supert! tenkte vi, og kasta oss rundt. Innslaget ble først sendt i en direkte nyhetssending, før det ble lagt ut på Al Jazeera English sin Facebook side.

 Se innslaget på Facebook-sida til Norsk villreinsenter (du trenger ikke ha Facebook-konto for å se innslaget).


Foto: Villreinsimla Bella - Norsk institutt for naturforskning

Foto: Villreinsimla Bella – Norsk institutt for naturforskning

 

villrein.no – Ingrid Nerhoel