2016 ble et vanskelig år for fjellreven


I 2016 ble det observert 16 fjellrevkull med 60 valper. Det opplyser Norsk institutt for naturforskning (NINA). Arkivfoto: Arild Landa

I 2016 ble det observert 16 fjellrevkull med 60 valper. Det opplyser Norsk institutt for naturforskning (NINA). Arkivfoto: Arild Landa

Lite smågnagere medførte at få nye fjellrever så dagens lys i 2016. Nedturen var forventet, men kanskje mindre enn man hadde fryktet. Endel kull kom til på tross av lite smågnagere. Støtteforingen har nok vært viktig.

2015 var et rekordår, med 204 valper fordelt på 40 kull. I NINA Rapport 1301 “Fjellrev i Norge 2016. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev” kan vi lese at det i 2016 ble registrert 60 valper på 16 kull. I alle områdene hvor det er registrert kull i 2016 har fjellreven fått støttefôring i form av pellets fra fôrautomater. Med unntak av Snøhetta i Dovrefjell ble det registrert få eller ingen gnagere i de områdene hvor fjellreven lever.

I 2017 skal det settes ut 18 valper fra avlsstasjonen på Oppdal. Alle skal få Hardangervidda som sitt nye hjem.

Last ned NINA Rapport 1301 her.

Les nyhetssak hos NINA.
Les nyhetssak hos Miljødirektoratet.

villrein.no – Anders Mossing