Lager digitale fortellinger


Digitale historier er i vinden som aldri før. Dette er et skjermbilde fra en kommende historie om Hardangervidda.

Digitale historier er i vinden som aldri før. Dette er et skjermbilde fra en kommende historie om Hardangervidda.

Formidling av kunnskap om villrein er en av Norsk Villreinsenters primæroppgaver. Vi skal bl. a være et bindeledd mellom de som produserer kunnskap og de som trenger å bruke den. Nå utarbeides nye historier – i digital form.

Digital formidling er i vinden som aldri før, og det finnes et utall måter å gjøre det på. Storymap, eller kartfortellingshistorie på godt norsk, er en av disse. De gjør det mulig å bruke en kombinasjon av bilder, tekst, film, animasjoner osv. til å fortelle historier. De kan gjøres interaktive og meget brukervennlige, og kan enkelt endres om visse forutseninger tilsier det.

I 2016 publiserte villreinsenteret, i samarbeid med Villreinrådet i Norge og Bøthun Naturforvaltning, en Storymap knyttet til revisjon av vannkraftkonsesjoner. Den er publisert her og er åpen for alle: se Storymap. Den forteller om utfordringene, prosessene og oppsummerer kunnskap om det enkelte vassdrag. Et hjelpemiddel for de som etterhvert skal jobbe for å fremme villreinhensyn i revisjonsprosesser.


Kartløsningen/databasen i historien om revisjon av vannkraftkonsesjoner.

Kartløsningen/databasen i historien om revisjon av vannkraftkonsesjoner.

I disse dager jobber Norsk Villreinsenter sammen med Norsk Institutt for Naturforskning om en ny Storymap. Denne gangen er det fragmentering og arealbruk på Hardangervidda som er tema. Det begynte som en oppfølging av et prosjekt i handlingsprogrammet for regional plan på vidda, men utartet seg til å bli noe større. Denne vil være tilgjengelig i løpet av første halvdel av 2017.

Videre jobbes det på et planleggingsstadie med flere historier. 2017 blir et spennende år når det gjelder digital formidling om villrein.

For de spesielt interesserte kan denne linken vise mulighetene som ligger i slike verktøy. http://storymaps.arcgis.com/en/

villrein.no – Anders Mossing