Villrein med eget kapittel i ny forskrift


I den nye hjorteviltforskriften som gjelder fra 8. januar 2016, er alt om villrein samlet i et eget kapittel. Foto: A. Nyaas

I den nye hjorteviltforskriften som gjelder fra 8. januar 2016, er alt om villrein samlet i et eget kapittel. Foto: A. Nyaas

Miljødirektoratet har fastsatt en ny versjon av hjorteviltforskriften med virkning fra 8. januar 2016. Alt om villrein er nå samlet i et eget kapittel. Fra nå av gjelder følgende: Villreinnemnda for Reinheimen-Breheimen og Reinheimen-Breheimen villreinområde. “Ottadalen”  er med andre ord historie. Øvrige endringer er “mest av strukturell karakter”. Dette presiserer Miljødirektoratet som har lagt mye og godt arbeid i den nye veilederen.

“Den største endringen brukeren vil oppleve, er selve oppbyggingen av forskriften. Villrein får et kapittel for seg, mens elg, hjort og rådyr omtales i samme kapittel. Det offentlige ansvaret for forvaltning av elg, hjort og rådyr ligger hos kommunen, mens villrein forvaltes av oppnevnte villreinnemnder.

Hensikten med den nye inndelingen er å gjøre det lettere for forvaltere, rettighetshavere og jegere å finne fram til bestemmelser som er relevante for den jakten og bestandsplanleggingen de skal drive”, presiserer Miljødirektoratet på sin nettside.

 

47 innspill

Forslaget til ny hjorteviltforskrift ble lagt ut på høring i slutten av mars 2015. Innen høringsfristen kom det 47 skriftlige innspill.

– Det var ikke mange innspill per paragraf, men flere høringsinstanser hadde kommentarer til et utvalg av enkeltbestemmelser. De aller fleste kommenterte at ny oppbygging var bra. De få innkommende høringsinnspillene gjenspeiler antagelig at endringene ikke gir store konsekvenser for verken offentlige eller private aktører, skriver Miljødirektoratet på sin nettside. Her minnes det forøvrig om at Hjorteviltforskriften har mange tidsfrister – og at direktoratet for oversiktens skyld, har samlet disse bak i den nye veilederen.

Les mer på Miljødirektoratets nettside.

 

 

 

villrein.no – Arne Nyaas