Oppstartsmøter for nye villreinnemnder


Vårsol i villreinfjell. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Vårsol i villreinfjell. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

I februar avholdes to regionale oppstartsmøter for de nye villreinnemndene. Førstkommende mandag, 25. januar, går fristen for å melde seg på ut.

Miljødirektoratet oppnevnte den 12. januar 2016 medlemmer og varamedlemmer til villreinnemndene i region nord og sør for perioden 2016 – 2019. I samarbeid med Norsk Villreinsenter Nord og Sør inviterer de til to regionale oppstartsmøter med innlagt konstituering.

Region nord består av de fem villreinnemndene for 1) Reinheimen-Breheimen, 2) Rondane og Sølnkletten, 3) Snøhetta og Knutshø, 4) Forollhogna og 5) Sogn og Fjordane.

Region sør består av de fire villreinnemndene for 1) Setesdalsområdet, 2) Brattefjell-Vindeggen, Blefjell og Norefjell-Rensjøfjell, 3) Hardangerviddaområdet og 4) Nordfjella og Fjellheimen.

For region nord avholdes oppstartsmøtet på Dombås Hotell 4.–5. februar 2016, og for region sør på Rauland Høgfjellshotell 9.–10. februar 2016. For begge oppstartsmøtene er påmeldingsfristen satt til 25. januar.

Tilhører du region nord så melder du deg på til fagkonsulent ved Norsk Villreinsenter Nord, Ingrid Nerhoel: ingrid.nerhoel@villrein.no / 99 38 27 36.
Tilhører du region sør så melder du deg på til fagkonsulent ved Norsk Villreinsenter Sør, Anders Mossing: anders.mossing@villrein.no / 95 89 63 61.

Les invitasjon til oppstartsmøtet i region nord (pdf).
Les invitasjon til oppstartsmøtet i region sør (pdf).

villrein.no –  Anders Mossing