NVS-ansatte med nye grader


Daglig leder ved Norsk Villreinsenter Sør, Marianne Singsaas, fikk nylig godkjent sin doktorgrad om regional planlegging som redskap for helhetlig arealforvaltning i villreinfjellene. I samme periode fullførte fagkonsulent Lena Romtveit sin mastergrad om jegernes effekter på villreinens arealbruk på Hardangervidda.

Marianne har, siden hun ble endel av staben ved Norsk Villreinsenter Sør, jobbet 50% som daglig leder og 50% i et doktorgradsstipendiat. Stipendiatet har vært tilknyttet Institutt for landskapsplanlegging ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås. Ved hjelp hovedveileder Eva Falleth (professor NMBU) og biveileder Erling Berge (professor NMBU) har altså Marianne jobbet med regional planlegging og dets rolle som verktøy for helhetlig arealplanlegging i villreinfjellene.

Etter lang tids arbeid forsvarte Marianne sin avhandling torsdag 28. januar. Hun holdt prøveforelesningen med tittel “Agonistiskplanlegging -hvordan kan “agonistiskpluralisme” bidra til å forbedre planleggingsprosesser etter plan-og bygningsloven?”. Etter dette sto hun i mot kritiske spørsmål fra førsteopponent Terje Skjeggedal (professor NTNU) og andreopponent Anna Zachrisson (Umeå University). Bedømmelseskomiteen besto av disse to opponentene, samt komitekoordinator Knut-Bjørn Stokke (førsteamanuensis, NMBU).

Gjennom omtrent samme tidsperiode har Lena jobbet med sin mastergradsoppgave “Jegernes fordeling på Hardangervidda i villreinjakta – effekter på villreinens arealbruk. Veilederne Lena har støttet seg til er Jan Heggenes (professor, HiT) og Olav Strand (forsker I, NINA). I starten av januar forsvarte hun sin mastergradsoppgave til toppkarakter.

villrein.no – Anders Mossing