Stanser arbeidet med Gravdalen Kraftverk


Østfold Energi stanser arbeidet med utbygging av Gravdalen Kraftverk i Nordfjella villreinområde. Utbyggingen er ikke lenger bedriftsøkonomisk lønnsom. Kartgrunnlag: Finn.no

Østfold Energi stanser arbeidet med utbygging av Gravdalen Kraftverk i Nordfjella villreinområde. Utbyggingen er ikke lenger bedriftsøkonomisk lønnsom. Kartgrunnlag: Finn.no

Østfold Energi har stanset arbeidet med utbyggingen av Gravdalen Kraftverk i Lærdalsfjella. – De seneste prognoser for fremtidige kraftpriser sammenholdt med innkomne tilbud, gjør at prosjektet ikke lenger er lønnsomt, påpeker selskapet i en pressemelding.

Østfold Energi fikk konsesjon for utbygging 13. februar 2015. Kraftverket skulle utnytte fallet mellom Dam Kvevotni og Gravdalen bekkeinntak, med en årlig produksjon etter utbygging på 57 GWh. Kraftselskapet har et omfattende regulerings- og tunnelsystem i området med energiproduksjon i Borgund og Stuvane Kraftverk. 

I pressemeldingen nå presiserer energiselskapet blant annet følgende: “Østfold Energi søkte om konsesjon for utbygging i november 2008, i en periode med stigende kraftpriser og positiv tro på realisering av ny vannkraft i Norge. I tiden frem til endelig konsesjon ble gitt i februar 2015 har kraftprisene dessverre hatt en ensidig fallende trend i snart 5 år. Kraftprisene for langsiktig levering har også falt dramatisk siste kvartal i 2015, og elsertifikatmarkedet er på et lavt nivå. Dette kombinert med et teknisk utfordrende prosjekt med lang byggetid, har medført at utbyggingen ikke er bedriftsøkonomisk lønnsom”.

Les også: Ja til kraftverk i kalvingsområde (villrein.no 17. februar 2015)

 

villrein.no – Arne Nyaas