Vil lære opp politikerne


Det er et håp om at mer kunnskap om reinen vil dempe konfliktene. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Det er et håp om at mer kunnskap om reinen vil dempe konfliktene. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Villreinforum for Rondane-Sølnkletten tar nå initiativ til å få forvaltning av villrein som tema i politikeropplæringen etter høstens kommune- og fylkestingsvalg. Med på laget er Norsk villreinsenter Nord.

Villreinforum for Rondane-Sølnkletten er et samarbeidsorgan for Sølnkletten villreinområde, villreinutvalget for Rondane Nord, Rondane Sør villreinutvalg og villreinnemnda for Rondane-Sølnkletten. I et brev til kommunene rundt Rondane-Sølnkletten oppfordrer villreinforumet om å løfte inn villreinforvaltning som tema i forbindelse med politikeropplæring etter høstens valg.

Les også “Villreinforum Rondane-Sølnkletten er etablert” (villrein.no).

Forvaltningen av villrein har vært konfliktfylt over en årrekke, på tross av at man opplever at det er et ønske, også lokalt, om å ta vare på villreinen i Rondane og Sølnkletten. Det er et håp om at mer kunnskap vil kunne gi de folkevalgte et bedre grunnlag for gode, lokale avgjørelser, og at man på denne måten forhåpentligvis kan bidra til å dempe konfliktene.

Villreinforumet vil være behjelpelige med slik opplæring i samarbeid med Norsk villreinsenter Nord på Hjerkinn.

Les hele brevet som er sendt fra villreinforumet her.

villrein.no – Anders Mossing