Vil ha vindkraftpause


Daglig leder ved Norsk villreinsenter Sør, Marianne Singsaas i møte med Lars Haltbrekken (SV). Foto: Norsk villreinsenter

Daglig leder ved Norsk villreinsenter Sør, Marianne Singsaas i møte med Lars Haltbrekken (SV). Foto: Norsk villreinsenter

I dag, 1. april, overleverer NVE forslag til nasjonal ramme for vindkraft til OED. Miljøpolitisk talsperson for SV og tidligere leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, er bekymret for politisk bråk og ber om en pause i utbygging av vindkraft.

Olje- og energidepartementet (OED) ga i 2017 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i oppdrag å lage forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land. I dag, 1. april, overleverer NVE sitt forslag til OED. Nå skal dette forslaget ut på høring, og i tillegg skal det avholdes regionale innspillsmøter i mai og juni.

Du kan følge overleveringen av forslaget her (1. april, kl. 10.00-12.00).

Lars Haltbrekken er miljøpolitisk talsperson for SV og medlem av Stortingets energi- og miljøkomite. Han er også tidligere leder i Naturvernforbundet. Han er bekymret for at det nå blir mye politisk bråk rundt vindkraft, og mener man nå må ta en pause i utbyggingen av vindkraft. Alle nye konsesjonssøknader må settes på vent inntil den nasjonale planen er ferdigbehandlet, sier Haltbrekken til Aftenposten.

Les også “SV-topp: Vil ha pause i utbygging av vindmøller” (aftenposten.no)


Illustrasjonsfoto tamrein og vindmøller: Jonathan E. Colman

Illustrasjonsfoto tamrein og vindmøller: Jonathan E. Colman

Daglig leder Marianne Singsaas ved Norsk villreinsenter Sør løftet nylig frem villreinproblematikken i møte med Lars Haltbrekken (SV).

Flere av våre villreinområder utsettes allerede for stor negativ påvirkning av utbygging og ferdsel. Ytterligere inngrep, f.eks. som følge av vindkraft, vil være svært negativt for arten og dens leveområder.

Les også “Kunnskap om rein inn i vindkraftanalyser” (villrein.no).

villrein.no – Anders Mossing