Vet du hvordan de fanget villrein på Dovrefjell i Vikingtida?


Mellom fotografen og skuespillerne er det ei tildekt fangstgrop. Ved hjelp av kvister, lyng, mose og lav kamufleres åpningen slik at dyrene ikke ser gropa. Foto: Pål Ødegård

Mellom fotografen og skuespillerne er det ei tildekt fangstgrop. Ved hjelp av kvister, lyng, mose og lav kamufleres åpningen slik at dyrene ikke ser gropa. Foto: Pål Ødegård

Villreinen har vært et viktig bytte for jegere og fangstfolk fra Norge ble beboelig mot slutten av siste istid, for 10-12 000 år siden og frem til i dag. Men fangsten i vikingtid skiller seg ganske mye fra dagens jakt på villrein. I en ny film fra Trøndelag fylkeskommune får du et innblikk i hvordan fangsten på Dovrefjell på den tida gikk for seg og hvilken betydning den hadde for bygdene rundt fjellet.

Flere tusen år med jakt og fangst på villrein har etterlatt tydelige spor i landskapet på Dovrefjell. Bogesteller og store fangstanlegg sammen med bortskutte piler og andre gjenstander i snøfonner forteller historien om en storstilt utnyttelse av utmarksressursene. Produkter av gevir, bein og skinn, og kjøttet fra dyrene var viktige handelsvarer på det internasjonale marked. Disse eksportvarene ga rikdom til de som kontrollerte fangsten.

På Vang på Oppdal finner vi Norges og et av Nord-Europas største gravfelt fra jernalderen. Her finnes rundt 900 store og små gravhauger og -røyser. I disse gravene er det funnet gjenstander som gjenspeiler et rikt samfunn, kostbare sverd og prydgjenstander fra Storbritannia og andre deler av Europa. Disse fant veien til oppdalsbygda og man antar at de ble byttet mot produkter fra villreinfangsten.

Vangfeltet har lenge vært en godt bevart hemmelighet, men i sommer skjer det ting i det gamle gravfeltet. Et nytt servicebygg/inngangsparti med informasjon til de besøkende vil stå ferdig i løpet av juni. I tillegg vil det i løpet av sommeren bli opparbeidet ca. 3 km med grussti i gravfeltet, langs denne vil du også finne informasjon om gravfeltet.

Kulturminneforvaltninga hos Trøndelag fylkeskommune driver med formidling av kulturhistoria i Trøndelag i ulike kanaler. På nettsida deres kulmin.no ligger flere filmer om historia i Trøndelag. Her finner du filmer om «Fonnefangst fra fortiden i fjellet» som tar for seg funn av piler og gjenstander langs fonner og breer, blant annet knyttet til jakt og fangst av villrein. Dette gjelder også filmen «Villreinfangsten» som tar for seg jakt og fangst knyttet til snøfonner og ved bruk av fangstgroper. Du kan lære mer om deres arbeid på facebook og på nett.  

Filmen er innspilt i Dovre kommune høsten 2019 med skuespillere hovedsakelig fra Oppdal. Norsk villreinsenter har bidratt både med videomateriale og tilrettelegging i felt for filminga.  


Fjellet viste seg i sine fineste farger de høstdagene innspillinga foregikk. Foto: Pål Ødegård

Fjellet viste seg i sine fineste farger de høstdagene innspillinga foregikk. Foto: Pål Ødegård

villrein.no – Are Endal Rognes/Anders Mossing