Vellykket minimumstelling i Snøhetta


Tirsdag 8. mars ble det gjennomført ei meget god minimumstellling i Snøhetta. På vestområdet ble det fotografert 593 dyr, på østområdet 2028 dyr, totalt 2621. Kartplott som viser størrelsen av flokkene: Arne J. Mortensen, Statens naturoppsyn (SNO).

Tirsdag 8. mars ble det gjennomført ei meget god minimumstellling i Snøhetta. På vestområdet ble det fotografert 593 dyr, på østområdet 2028 dyr, totalt 2621. Kartplott som viser størrelsen av flokkene: Arne J. Mortensen, Statens naturoppsyn (SNO).

Minimumstellinga i Snøhetta ble gjennomført tirsdag 8, mars ved bruk av helikopter. I tellerapporten påpekes blant annet følgende:

“Tellingen ble gjennomført etter mønster fra tidligere år. Det var relativt gode snøforhold i hele området, men noe varierende. På vest var det gode forhold, med unntak av Brønnhø-Aursjøhø, hvor det vanligvis er mye avblåst. Vi brukte derfor ekstra tid i dette området, for å unngå å miste dyr. Den største flokken sto ved Skageostjønn, og vi er rimelig sikre på at det ikke var flere flokker i området. På østområdet var det mer varierende forhold, men jevnt over bra. Områdene rundt Åmotsdalen, som vanligvis er det mest kritiske området, hadde bedre snødekning enn forventet.”

Minimumstellinga i Snøhetta ble gjennomført med bruk av helikopter, og mannskapet var i lufta i nesten fem timer. I tillegg til Arne J. Mortensen fra SNO var Per Skotvedt og Egil Vågan med som observatører. Her er resultatet, se under:


"Reinen sto svært spredt, og i alt 20 flokker ble registrert og fotografert. Vi har i ettertid fått beskjed om 2-3 enkeltdyr som ikke ble registrert under tellinga. Ellers har vi ingen indikasjoner på at vi har mistet flokker. Jeg vurderer tellinga …

“Reinen sto svært spredt, og i alt 20 flokker ble registrert og fotografert. Vi har i ettertid fått beskjed om 2-3 enkeltdyr som ikke ble registrert under tellinga. Ellers har vi ingen indikasjoner på at vi har mistet flokker. Jeg vurderer tellinga på Snøhetta Vest som svært god, mens tellinga på Snøhetta Øst må betegnes som middels god. Fordi reinen gikk svært spredt, og fordi snøforholdene varierte, øker sannsynligheten for at vi kan ha mistet dyr, selv om vi som nevnt, ikke har slike indikasjoner. Tretten, 11.03.2016 Arne J. Mortensen”.

Last ned tellerapporten (pdf)

 

 

villrein.no – Arne Nyaas

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *