Bli med opp i småflyet


Reinen er et flokkdyr, med gruppeforsvar mot rovdyr. Bildet er tatt i Rendalen 14. mars 2015.  Foto: A. Nyaas

Reinen er et flokkdyr, med gruppeforsvar mot rovdyr. Bildet er tatt i Rendalen 14. mars 2015.  Foto: A. Nyaas

Bli med opp i småflyet, du også. Her tar vi turen til Rendalen, Forollhogna, Knutshø, Snøhetta Øst, Snøhetta Vest, Rondane Nord, Rondane Sør og Reinheimen-Breheimen (tidligere Ottadalsområdet).

På oppfordring fra nettredaktør Anders Mossing har jeg lett i arkivet mitt og hentet fram bilder tatt i forbindelse med flytellinger av rein. Bildene er tatt i 2016, 2015 og 2014. Jeg har ansvaret for minimumstellingene om vinteren i Forollhogna og Rendalen. I Rendalen har jeg i tillegg ansvaret for kalvetellinga i juni (fotografering og opptelling). I de øvrige områdene har Norsk institutt for naturforskning (NINA) ansvaret for kalvetellingene, men jeg er ofte med som observatør i småflyet. Fotoutstyret er sjølsagt med, da også.

Etter hver flytur legger jeg ut bilder på min private nettside. Opplegget her er “hjemmesnekret”. Men, dersom du velger å ta en titt (linker lenger ned på sida), oppdager du raskt at jeg benytter anledningene til å fotografere mer enn bare rein. Til opplysning: Reinen i Rendalen har ikke status som “villrein”.  Rendal Renselskap forvalter stammen med konsesjon gitt av myndighetene. Men, så snart reinen her kommer over kommunegrensa til Tolga i nord, er den per definisjon “villrein” (Tolga Østfjell villreinområde). OK, la oss ta en titt:


Fostringslokk fotografert i Snøhetta Øst 2. juli 2015. Foto: A. Nyaas

Fostringslokk fotografert i Snøhetta Øst 2. juli 2015. Foto: A. Nyaas


Rondane 2. juli 2015 med Rondvatnet (Rondvassbu i sørenden) og toppene Rondvasshø (1578 m.o.h.), Storronden (2138 m.o.h.) og Rondeslottet (2177 m.o.h.). Foto: A. Nyaas

Rondane 2. juli 2015 med Rondvatnet (Rondvassbu i sørenden) og toppene Rondvasshø (1578 m.o.h.), Storronden (2138 m.o.h.) og Rondeslottet (2177 m.o.h.). Foto: A. Nyaas


Oppdal 27. juni 2015: Avlsstasjonen for fjellrev på Sæterfjellet. Foto: A. Nyaas

Oppdal 27. juni 2015: Avlsstasjonen for fjellrev på Sæterfjellet. Foto: A. Nyaas


Snøhetta Øst 27. juni 2015; her Eikesdalen og Eikesdalsvatnet. Foto: A. Nyaas

Snøhetta Øst 27. juni 2015; her Eikesdalen og Eikesdalsvatnet. Foto: A. Nyaas


Oppdal 27. juni 2015: Stor aktivitet på flyplassen og i luftrommet over. Foto: A. Nyaas

Oppdal 27. juni 2015: Stor aktivitet på flyplassen og i luftrommet over. Foto: A. Nyaas


Reinheimen-Breheimen 2. juli 2014: Her flyr vi over jordbruksbygda Lesja. Foto: A. Nyaas

Reinheimen-Breheimen 2. juli 2014: Her flyr vi over jordbruksbygda Lesja. Foto: A. Nyaas

Ønsker du å se flere bilder? Da kan du ta en titt på den private nettsida til undertegnede:

 

 

 

villrein.no – Arne Nyaas