Vellykket minimumstelling i Nordfjella


Nordfjella har gjennomført ei vellykket minimumstelling. Tellinga skjedde under topp forhold torsdag 11. februar. I denne flokken som ble fotografert ved Kadlevatn/Starsjøen, var det 898 dyr. Foto: Harald Skjerdal

Nordfjella har gjennomført ei vellykket minimumstelling. Tellinga skjedde under topp forhold torsdag 11. februar. I denne flokken som ble fotografert ved Kadlevatn/Starsjøen, var det 898 dyr. Foto: Harald Skjerdal

Nordfjella villreinutvalg er først ute med resultatet av vinterens minimumstelling. Tellinga som ble gjennomført med to fly torsdag 11. februar, skjedde under topp vær- og sporforhold. – Fint ver i heile området og to døgn sidan siste snøfall. Svært gode sportilhøve, konkluderer sekretær Harald Skjerdal i tellerapporten.

Minimumstellingene er viktige i villreinforvaltningen, og resultatet av tellingene legger klare føringer når jaktkvotene skal fastsettes.

– Målet med turen var å få oversikt over talet på dyr innan villreinområdet, men det vart i tillegg floge i området mellom Bergensbana og Rv. 7. Tre flokkar vart funne i dette området, nummer 10, 11 og 12. Flokk 13 vart sett to dager seinare, opplyser Skjerdal i rapporten som viser at disse flokkene til sammen var på 395 dyr. Årets minimumstelling resulterte i totalt 2093 dyr. Etter tilsvarende telling i fjor ble det satt sluttstrek ved 1954 dyr (da var det 520 dyr i sone to).

 

Last ned:

 

 

villrein.no – Arne Nyaas