Inviterer til konferanse om ny veg over Vidda


De største utfordringene for Rv.7 er vinterdriften og regulariteten i trafikkavviklingen over Hardangervidda, samt konflikten mellom biltrafikk og villrein. Foto: A. Nyaas

De største utfordringene for Rv.7 er vinterdriften og regulariteten i trafikkavviklingen over Hardangervidda, samt konflikten mellom biltrafikk og villrein. Foto: A. Nyaas

Selskapet “Hardangerviddatunnelene AS” som er eid av kommunene Hol, Eidfjord, Nore og Uvdal, Ulvik, Ål og Ullensvang, inviterer nå alle interesserte til konferanse på Geilo i dagene 16. og 17. mars. Selskapet har som hovedformål å etablere en sikker helårsvei over Hardangervidda (Rv 7) gjennom bygging av tunneler.

“For første gang samles reiselivsnæring, villrein- og naturvernere og samferdselspolitikere for å finne felles løsninger for en best mulig forvaltning av Hardangerviddas rike skatter. Hvordan kan reiselivsopplevelser og villrein skape gjensidig nytte? Kan ny vei over Vidda også gi nytt håp for villreinen, og samtidig være til beste både for natur og næring? Hva må til  for at dette skal kunne realiseres?” spør selskapet i invitasjonen til konferansen på Geilo.


Skissen (blå stiplet linje) viser tunnelløsningen som selskapet Hardangerviddatunnelene AS jobber for å få realisert. Kartet er hentet fra nettsiden: hardangerviddatunnelene.no

Skissen (blå stiplet linje) viser tunnelløsningen som selskapet Hardangerviddatunnelene AS jobber for å få realisert. Kartet er hentet fra nettsiden: hardangerviddatunnelene.no

Last ned invitasjonen til konferansen (pdf)

Se selskapets hjemmeside

 

 

villrein.no – Arne Nyaas