Nye villreinnemnder konstituert i sør


Norsk Villreinsenter Sør/Hardangervidda Nasjonalparksenter. Foto: Anders Mossing

Norsk Villreinsenter Sør/Hardangervidda Nasjonalparksenter. Foto: Anders Mossing

Den 9.-10. februar ble det avholdt oppstartsmøte for de nye villreinnemndene i region sør. Oppstartsmøtet som ble arrangert av Miljødirektoratet og Norsk Villreinsenter var lagt til Rauland Høyfjellshotell/Hardangerviddasenteret AS, og etter to dager med fullspekket program var de nye nemndene på plass.

Villreinnemnda er en offentlig nemnd hvor medlemmer og varamedlemmer oppnevnes av Miljødirektoratet. Oppnevningen foretas etter forslag fra hver kommune som har villreinareal, om en kvinnelig og en mannlig kandidat innenfor den enkelte nemnds virkeområde. Nemnda er underlagt direktoratets instruksjonsmyndighet, og nemndas oppgaver er gitt i direktoratets forskrifter. Oppnevning av villreinenmnder følger kommunevalgperioden, det vil si at representanene i villreinnemndene sitter i 4 år.

Villreinnemndenes oppgaver består blant annet i godkjenning av bestandsplaner og fastsetting av årlige fellingskvoter for villrein, samt å delta i arealforvaltningen i fylker og kommuner med sikte på bevaring og bærekraftig forvaltning av villreinens leveområder.

Gjennom forskriftsendringen ble de tidligere 23 villreinnemndene slått sammen til ni regionale nemnder i 2007. Oppstartsmøtet på Rauland/Skinnarbu dekket den sørlige regionen, og består av;

Last ned programmet for oppstartsmøtet (pdf).

Presentasjoner, dag 1 (pdf)

Presentasjoner, dag 2 (pdf)

villrein.no – Anders Mossing