Vellykket konferanse


_MG_2323.JPG

Den 18. og 19. september arrangerte Norsk villreinsenter (NVS) og Miljødirektoratet en stor konferanse på Hjerkinn og i Oppdal. Konferansen var blant annet en jubileumskonferanse for å markere at NVS fyller 10 år. I tillegg var det formell åpning av to europeiske villreinregioner og fokus på oppstart av verdiskapingsprogrammet “Villreinfjellet som verdiskaper”.

Deltakerne møttes på Hjerkinn og hadde et powerpoint-fritt arrangement på viewpoint SNØHETTA. Møteleder for dagen var Karl Baadsvik, styreleder i NVS. Direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet åpnet arrangementet og ønsket velkommen. Hun fortalte historien bak etableringen av NVS, og tok blant annet opp behovet for å ta i aktiv bruk den kunnskapen vi nå har for å få til en bærekraftig forvaltning av villreinfjellet framover. Dagmar Hagen fra Norsk institutt for naturforskning snakket om naturrestaurering generelt og med fokus på skytefeltet spesielt. Frode Flemsæter fra Norsk senter for bygdeforskning fortalte “To historier om Dovrefjell”. Fylkesmann Sigurd Tremoen fra Fylkesmannen i Oppland ga deltakerne innblikk i bruk og vern på Dovrefjell gjennom prosessen fra skytefelt til nasjonalpark. Tidligere daglig leder ved NVS Nord Jo Skorem og naturveileder Heidi Ydse fra Statens naturoppsyn fortalte om arbeidet ved NVS Nord med fokus på realisering av viewpoint SNØHETTA. Dette fulgte Knut Bjørgum fra Snøhetta arkitekter opp gjennom en orientering om deres involvering i prosjektet. Arrangementet på viewpoint SNØHETTA ble avsluttet ved at statssekretær Lars Andreas Lunde fra Klima- og Miljødepartementet gjorde den formelle åpningen av to europeiske villreinregioner.

Billedgalleri dag en:

Etter arrangementet ble deltakerne busset videre til Oppdal, der de dagen etter hadde et spennende program med en rekke foredrag om villrein, bærekraftig reiseliv, lokal og regional verdiskaping m.m. Her kommer en rekke bilder fra denne dagen, samt detaljert oversikt over foredrag med muligheter for nedlastning.

Billedgalleri dag to:

Tilbakemeldingene fra deltakerne i etterkant var meget gode, og konferansen kan framstå som et godt eksempel på NVS sin rolle som bindeledd mellom forskning, forvaltning og brukere. Vi vil gjerne få takke alle de involverte for deltakelse og all hjelp til arrangementet.

villrein.no – Anders Mossing