Velkommen til spørreundersøkelse om Hardangervidda


Hvordan bruker de som er bosatt eller har hytte rundt Hardangervidda fjellet? Det ønsker NINA svar på. Foto: Vegard Gundersen

Hvordan bruker de som er bosatt eller har hytte rundt Hardangervidda fjellet? Det ønsker NINA svar på. Foto: Vegard Gundersen

Kommunene som har areal på Hardangervidda ønsker å ta godt vare på fjellområdet. Dette krever en god balanse mellom bruk og vern. For å kunne ta avgjørelser basert på et best mulig kunnskapsgrunnlag inviteres lokale brukere til en nettbasert spørreundersøkelse.

Undersøkelsen er til deg som er lokalt bosatt og hytteeiere i kommunene rundt Hardangervidda. Spørreundersøkelsen har som mål å få bred kunnskap om deres bruk og meninger om området. Undersøkelsen gjøres av Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) på oppdrag fra en bredt sammensatt styringsgruppe bestående av blant annet kommuner, grunneierlag og villreinutvalg.

Du finner link til undersøkelsen her:

Adm.: Linken tatt bort etter at undersøkelsen ble avsluttet.

Din mening er viktig for oss, så vi håper du tar deg tid! Undersøkelsen tar 10-15 minutter, og du svarer anonymt. På forhånd tusen takk!

Kontaktperson ved Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) er Sofie Selvaag

villrein.no – Anders Mossing