Vedvarende fokus på skrantesjuken


Kjell Handeland er vilthelseansvarlig i Veterinærinstituttet, og har fokus rettet mot sykdomsforebygging og dyrevelferd. Han tok turen til Skinnarbu for å snakke om skrantesjuke og fotråte hos villrein. Foto: Arne Nyaas

Kjell Handeland er vilthelseansvarlig i Veterinærinstituttet, og har fokus rettet mot sykdomsforebygging og dyrevelferd. Han tok turen til Skinnarbu for å snakke om skrantesjuke og fotråte hos villrein. Foto: Arne Nyaas

Skrantesjuken skremmer. Innen årets utgang er det tatt prøver av cirka 9000 hjortevilt i Norge; 4000 elg, 2500 hjort, 700 villrein og 1000 tamrein. Innsamlingstrykket blir like sterkt i 2017.– Hvor kommer smitten fra? I Nord-Amerika er konklusjonen at CWD – eller skrantesjuken – har eksistert lengre enn vi tror. Sykdommen er smittsom og kan spre seg raskt. Situasjonen i Norge må kartlegges og innsamlingstrykket blir like sterkt neste år, presiserte Kjell Handeland som redegjorde for situasjonen i Norge i forbindelse med rettighetshavermøtet lørdag arrangert av Hardangervidda villreinutval.

Kjell Handeland er vilthelseansvarlig i Veterinærinstituttet, med sykdomsforebygging og dyrevelferd som arbeidsfelt. I høst har han og kollegene jobbet på spreng med å analysere prøver av hjortevilt for eventuelt å kartlegge omfanget av skrantesjuken i Norge på viltlevende dyr. Så langt er det påvist tre tilfeller i Nordfjella (villrein) og to tilfeller i Selbu (elg). Prøvene som ble analysert av villrein fra Hardangervidda (lynnedslaget), var alle negative (254). Analysene av tamrein pågår fortløpende.

– Innsamlingen av hjernemateriale fra elg, hjort og villrein forsetter for fullt neste år. Skal vi lykkes er vi helt avhengige av at jegerne vil bidra. Prøver fra de store villreinpopulasjonene i Langfjella er viktig, ikke minst Hardangervidda. Analysene av tamrein og oppdrettshjort vil fortsette. Prøvene tas i forbindelse med ordinær slakting. Omfanget av prøvetakingen neste år er ikke helt bestemt. Mattilsynet avgjør i samråd med Miljødirektoratet og Veterinærinstituttet, etter Vitenskapskomiteens anbefalinger, opplyste Handeland.

I forbindelse med villreinjakta i år er prøver fra følgende områder analysert med tanke på skrantesjuken: Forollhogna (100), Hardangervidda (254), Nordfjella (341), Knutshø (1), Norefjell-Reinsjøfjell (2), Rondane (2), Setesdal Ryfylke (3) og Tolga Østfjell (2). Analysene avdekket to nye tilfeller av skrantesjuke i Nordfjella, en bukk og ei simle. Alle andre prøver var negative.

 

Bildene” under er alle fra foredraget til Kjell Handeland:


Vilthelse1.JPG


 

villrein.no – Arne Nyaas