– Et voldsomt styr etter lynnedslaget


Lynnedslaget som tok livet av 323 villrein på Hardangervidda, skapte interesse verden over. Et søk på Google gir over 1,2 millioner treff.

Lynnedslaget som tok livet av 323 villrein på Hardangervidda, skapte interesse verden over. Et søk på Google gir over 1,2 millioner treff.

Fredag 26. august i år smalt det på Hardangervidda. Et lynnedslag som senere ble målt til 63 000 Ampere, tok livet av 323 villrein – 144 simler, 111 bukker og 68 kalver. Lynet traff villreinflokken som stod på nordsida av innsjøen Vesle Saure i Vinje kommune, 27 kilometer nordvest for Skinnarbu. Håvard Kjøntvedt i Statens naturoppsyn (SNO) var den første på stedet. Han rapporterte til Knut Nylend.

– Det ble et voldsomt styr, men vi greide å holde saken hemmelig til lørdag klokka 14. Da var saken “blåst”. Etter det ringte journalistene i ett sett, og mange ville inn for sjøl å se hva som hadde skjedd, fortalte Knut Nylend som orienterte om lynnedslaget og arbeidet som ble gjort på stedet i dagene etterpå, i forbindelse med høstmøtet på Skinnarbu i forrige uke.

– Et søk på Google gir 1,2 millioner treff. Interessen for det som skjedde på Hardangervidda har vært enorm. For oss som hadde fokuset vendt mot CWD-problematikken, eller skrantesjuka, førte lynnedslaget raskt til mye merarbeid. Her måtte det tas prøver av de voksne dyra. Jeg startet ringerunden umiddelbart. Problemet var at alle statlige institusjoner stenger ned klokka 16.00 på fredager, og det var ingen å få tak på, verken i Miljødirektoratet eller Mattilsynet. Men til slutt kom jeg i kontakt med Kari Bjørnerås i Miljødirektoratet. Hun holdt på å lage fredagspizza til familien – men den deigen kom nok aldri i ovnen! I tillegg fikk jeg kontakt med Olav Strand, og vi ble raskt enige om hva vi måtte gjøre. Til slutt hadde vi mannskap nok fra SNO og NINA, samt jegere fra Tinn. Vi bestemte oss for å kappe skallen og geviret av alle voksne dyr og transportere skallene direkte til Lærdal. Søndag formiddag lettet helikopteret og vi kunne starte jobben, opplyste Knut Nylend som i forkant trykket opp og plastlaminerte 400 merkelapper, en til å  henge på skallen som ble kappet av og en til å henge på kroppen som ble liggende igjen på stedet. – Jeg var ferdig med de h…. merkelappene klokka 04.00 lørdag morgen, opplyste SNO-sjefen på Skinnarbu.

Analysene i ettertid har vist at ingen av dyrene som ble truffet av lynet nord for innsjøen Vesle Saure på Hardangervidda hadde skrantesjuke.


- Vi måtte kaste oss rundt, men greide å holde saken hemmelig for pressen til klokka 14.00 på lørdag. Da var saken "blåst". Etter det ringte journalistene i ett sett, kunne Knut Nylend fortelle. Foto: Arne Nyaas

– Vi måtte kaste oss rundt, men greide å holde saken hemmelig for pressen til klokka 14.00 på lørdag. Da var saken “blåst”. Etter det ringte journalistene i ett sett, kunne Knut Nylend fortelle. Foto: Arne Nyaas


Dette kartutsnittet viser stedet for lynnedslaget på Hardangervidda (rød pil); nord for vannet Vesle Saure i Vinje kommune. Kartutsnitt: Gule sider

Dette kartutsnittet viser stedet for lynnedslaget på Hardangervidda (rød pil); nord for vannet Vesle Saure i Vinje kommune. Kartutsnitt: Gule sider


Opptellingen viste at 323 dyr ble slått i bakken av lynnedslaget på Hardangervidda. Foto/illustrasjon: Knut Nylend, SNO

Opptellingen viste at 323 dyr ble slått i bakken av lynnedslaget på Hardangervidda. Foto/illustrasjon: Knut Nylend, SNO


Mannskapet er på plass og arbeidet kan starte. Foto: Knut Nylend, SNO

Mannskapet er på plass og arbeidet kan starte. Foto: Knut Nylend, SNO

 

villrein.no – Arne Nyaas