Grei jaktutøvelse på Hardangervidda


Oppsynsleder Knut Nylend i Statens naturoppsyn (SNO) er i hovedtrekk godt fornøyd med årets jaktutøvelse på Hardangervidda. Foto: Arne Nyaas

Oppsynsleder Knut Nylend i Statens naturoppsyn (SNO) er i hovedtrekk godt fornøyd med årets jaktutøvelse på Hardangervidda. Foto: Arne Nyaas

Hardangervidda hadde i høst en kvote på 8000 dyr. Når flere tusen villreinjegere drar til fjells er det SNOs Knut Nylend som koordinerer oppsynsinnsatsen i tett samarbeid med politiet og fjellstyra. Lørdag presenterte SNO-veteranen en foreløpig rapport etter årets villreinjakt. Det skjedde i forbindelse med høstmøtet på Skinnarbu, i regi av Hardangervidda villreinutval.

Innledningsvis opplyste Knut Nylend at 8 personer fra SNO deltok i årets jaktoppsyn, sammen med 3 personer fra politiet og 4 personer fra fjellstyrene. Da sluttstrek ble satt etter endt jakt, viste protokollen 1807 bokførte timer i felt og 796 administrasjonstimer ved operasjonssentralen på Skinnarbu.

– I løpet av jakta snakket vi med 1320 personer. I tillegg kontrollerte vi 287 jegere. Oppsynet så 29 dyr som var skadd, 2 dyr ble avlivet av oppsynet og 2 dyr ble funnet døde. I tillegg mottok vi 23 meldinger om skadde dyr, observert av jegere. 28 skadde dyr ble avlivet av jeger. I tillegg mottok oppsynskorpset beskjed om 6 døde dyr, funnet av jeger. Årets villreinjakt på Hardangervidda resulterte i én anmeldelse for stygg jaktutøving. I tillegg ble det gitt 5 advarsler på grunn av manglende dokumentasjon, jaktutøving og jakt på feil område. I tillegg ble det skrevet 11 rapporter vedrørende ulike forhold.

– I hovedtrekk er vi likevel godt fornøyd med årets jaktutøvelse, konkluderte Knut Nylend som i tillegg presenterte følgende “bilder” på storskjermen:


 

 

villrein.no – Arne Nyaas