2161 dyr “tatt ut” på Hardangervidda i høst


Rettighetshaverne på Hardangervidda var i helgen samlet til møte på Skinnarbu høyfjellshotell; her fra møtestarten lørdag. Første post på programmet for Henning Ø. Poulsson (delvis skjult), leder i villreinutvalet og Svein Erik Lund, sekretær i vill…

Rettighetshaverne på Hardangervidda var i helgen samlet til møte på Skinnarbu høyfjellshotell; her fra møtestarten lørdag. Første post på programmet for Henning Ø. Poulsson (delvis skjult), leder i villreinutvalet og Svein Erik Lund, sekretær i villreinutvalet, var gjennomgangen av årets fellingsresultat. Foto: A. Nyaas

Rettighetshaverne på Hardangervidda var i helgen samlet til møte på Skinnarbu. Første post på programmet var presentasjonen av årets fellingsresultat. Kvoten i år var 8000 dyr. Med lynnedslaget som tok livet av 323 villrein og 244 ekstra fellinger i utvidet jakttid (1. – 9. oktober), ble det satt sluttstrek ved et uttak på 2161 dyr. Dette gir en fellingsprosent på 27.

– I år har vi hatt to former for villreinjakt; den jegerne stod for og den vår Herre sørget for via et representativt utvalg. I sum ble dette ganske bra, konkluderte sekretær Svein Erik Lund i sin gjennomgang. – Ser vi på jakta alene datt det 1838 dyr, mindre enn vi håpet på, men langt bedre enn vi i fryktet etter noen ukers jakt. Årets uttak av simler er også godt, og det har vi grunn til å være fornøyd med,  påpekte Lund.


Denne tabellen utarbeidet av Svein Erik Lund forteller det meste om årets villreinjakt på Hardangervidda. Desidert flest dyr ble felt i Vinje, med Tinn på andreplass.

Denne tabellen utarbeidet av Svein Erik Lund forteller det meste om årets villreinjakt på Hardangervidda. Desidert flest dyr ble felt i Vinje, med Tinn på andreplass.


Denne oversikten viser fellingene i den utvidede jaktperioden fra 1. til 9. oktober.

Denne oversikten viser fellingene i den utvidede jaktperioden fra 1. til 9. oktober.


Som sekretær i Hardangervidda villreinutval møter Svein Erik Lund alltid godt forberedt. Hans jobb er å "serve" rettighetshaverne i Norges største villreinområde - og å organisere. Foto: A. Nyaas

Som sekretær i Hardangervidda villreinutval møter Svein Erik Lund alltid godt forberedt. Hans jobb er å “serve” rettighetshaverne i Norges største villreinområde – og å organisere. Foto: A. Nyaas

God kalvetelling i juli

Årets kalvetelling på Hardangervidda ble gjennomført den 9. juli. I alt ble det fotografert 8422 dyr. Flybildene viste 4457 simle/ungdyr og 2002 kalver. Dette gir et resultat på 45 kalver per 100 simle/ungdyr.

– Det er kalvetellingene vi jevnt over lykkes best med på Hardangervidda, og simleandelen er der vi ønsker å ha den, påpekte Svein Erik Lund som ellers nevnte at strukturtellingene om høsten ikke gir det samme entydige resultatet. Ei annen viktig telling i villreinsammenhengen er minimumstellingen om vinteren, men her strever Hardangervidda. Mye skal klaffe for å lykkes i et så stort område – hvor været er den desidert største utfordringen.


Henning Ø. Poulsson leder Hardangervidda villreinutval for perioden 2016-2020.  Lørdag ledet han halvårsmøtet på en utmerket måte. Foto: A. Nyaas

Henning Ø. Poulsson leder Hardangervidda villreinutval for perioden 2016-2020.  Lørdag ledet han halvårsmøtet på en utmerket måte. Foto: A. Nyaas

 

villrein.no – Arne Nyaas