Utvidet jakt på Hardangervidda


Villreinnemnda har vedtatt utvidelse av årets reinsjakt på Hardangervidda. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Villreinnemnda har vedtatt utvidelse av årets reinsjakt på Hardangervidda. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Villreinnemnda utvider årets jakt til 14. oktober på arealer sør for Rv 7. Dette kommer som følge av funn av skrantesjuke på Hardangervidda og anbefalinger fra Miljødirektoratet.

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet gjennomførte et Skypemøte 22. september for å behandle en sak om utvidelse av jakttiden etter anbefaling fra Miljødirektoratet. Nemnda har myndighet til å utvide jakttiden med inntil 14 dager i oktober når det foreligger særlige bestandsmessige behov, gjennom å fastsette slik forskrift (jfr. § 3 i forskrift om jakt- og fangsttider).

Les hele møteprotokollen her.

Det er viktig å påpeke at det er grunneier/rettighetshaver som bestemmer jakttid innenfor jakttidsrammen på sitt vald/jaktfelt. Den enkelte jegere må sjekke om utvidelsen gjelder i sitt jaktområde.

Minner samtidig om rapportering av fellingsresultat og retur av kontrollkort. Valdansvarlig skal rapportere fellingsresultatet innen 14 dager etter endt jakt (jfr. § 32 i forskrift om forvaltning av hjortevilt).

Etter hvert som jakta er ferdig kan skjema fylles ut og returneres sammen med alle kontrollkort (både brukte og ubrukte) til: Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet, Møsvannsvegen 1149, 3660 Rjukan

villrein.no – Anders Mossing