Kan skyte en kalv per kort


Jegerne på Hardangervidda kan nå felle en kalv i tillegg til valgfritt dyr per kontrollkort. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Jegerne på Hardangervidda kan nå felle en kalv i tillegg til valgfritt dyr per kontrollkort. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Miljødirektoratet gir nå dispensasjon fra hjorteviltforskriften, slik at alle villreinjegere på Hardangervidda kan felle en kalv i tillegg til ett valgfritt dyr per kontrollkort ut jakta 2020.

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet oppfordret nylig Miljødirektoratet om å tillate fri jakt på kalv, og Miljødirektoratet har fulgt opp med en dispensasjon, slik at jegerne kan felle en kalv per kontrollkort. Bakgrunn er funnet av skrantesyke på Hardangervidda og målsettingen om å få inn flere prøver. Miljødirektoratet har allerede dispensert fra hjorteviltforskriften slik at det ut jakta 2020 kan felles valgfritt dyr på alle kontrollkort.

Les også “Miljødirektoratet gjev dispensasjon i høve til reinsjakta” (villrein.no).

Villreinutvalget og villreinnemnda har vært tydelige på at det vil felles få bukker sent i jakta grunnet brunstsmak på kjøttet. Det vil derfor være mer attraktivt å felle f.eks. simler nå som alle kontrollkort er endret til valgfritt dyr. Hensikten med dispensasjonen er at jeger skal kunne felle en morløs kalv dersom han/hun påtreffer et slikt dyr under jakt.

Les hele dispensasjonen her.

Felte kalver “uten eget kontrollkort” skal rapporteres som normalt i Hjorteviltregisteret eller via Sett og skutt. Det skal også rapporteres som normalt på fellingsrapporten slik at fellingsstatistikken blir korrekt.

villrein.no – Anders Mossing