Ledig stilling som fagkonsulent i 50 %


Foto: Anders Mossing

Foto: Anders Mossing

Norsk villreinsenter Sør på Skinnarbu søker nå etter fagkonsulent i 50 % stilling. En av hovedoppgavene vil bli arbeid med den nylig fastsatte kvalitetsnormen. Er det deg vi leter etter?


Norsk villreinsenter Sør på Skinnarbu. Foto: Anders Mossing

Stiftelsen Norsk villreinsenter har en nøkkelrolle i arbeidet med å sikre villreinbestandene og villreinfjellene i Norge. Villreinen er en viktig del av vår natur- og kulturarv, og Norge har et særskilt internasjonalt ansvar for å sikre framtiden for den europeiske tundrareinen. Stiftelsen Norsk villreinsenter har i dag kontorer på Hjerkinn og på Skinnarbu. Den ledige stillingen vil få kontorsted Skinnarbu.

Vi søker etter en person med fjell- og villreinerfaring som kan bidra i virksomheten. Den som tilsettes vil få som hovedoppgave å arbeide med den nylig fastsatte kvalitetsnormen for villrein, men vil også bli delaktig i andre arbeidsoppgaver ved senteret.

Les hele utlysningen her.

Skriftlig søknad sendes peter.koller@villrein.no innen 31. oktober 2020. Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder Peter C. A. Köller tlf. 953 00 640.

villrein.no – Anders Mossing