Trekning av villreinjakt i Dovre

Den 10. mai gjennomførte Dovre fjellstyre trekning av villreinjakta i sine områder. Vanligvis gjøres slikt på fjellstyrekontoret og resultatet meddeles søkerne per mail eller post. I år derimot gikk fjellstyret for ei litt anna løsning.

Årets trekning ble sendt direkte på nett, slik at alle som ville kunne følge den. Selve trekninga gjøres gjennom datasystemene til inatur og blir derfor helt objektiv. Innimellom trekninga av kort for de ulike områdene var det lagt inn litt faglig påfyll. Statens naturoppsyn hadde en gjennomgang av rutiner for CWD-prøvetaking og demonstrerte dette i praksis på direkten. Videre presenterte Norsk villreinsenter sitt arbeid med den nye kvalitetsnormen for villrein, og jegernes viktige rolle i denne.

Vil du se opptak av seansen kan du gjøre det her. Kanskje dette kan være en inspirasjon for andre til å gjøre litt mer ut av trekninga?  


Det er alltid spennende når årets reinskort trekkes. Er du den heldige? Foto: Are Endal Rognes

Det er alltid spennende når årets reinskort trekkes. Er du den heldige?
Foto: Are Endal Rognes