Til topps med “Gaustaguiden”


Årets "Gaustaguide" Vilde Starup er klar for mange flotte turer til Gaustatoppen. Foto: Marianne Singsaas

Årets “Gaustaguide” Vilde Starup er klar for mange flotte turer til Gaustatoppen. Foto: Marianne Singsaas

Sommeren 2015 hadde Gaustatoppen i Tinn i Telemark rekordbesøk, med rundt 80 000 besøkende. Norsk Villreinsenter har sammen med en rekke samarbeidsaktører etablert “Gaustaguiden”, som gir publikum en gratis guidet turopplevelse til toppen.

Etter fjorårets rekordbesøk på Gaustatoppen kontaktet Norsk Villreinsenter en rekke samarbeidsaktører for å se om vi kunne starte et samarbeidsprosjekt som både naturen, turistene og næringen kunne vinne på. Alle tente på idéen, og resultatet ble “Gaustaguiden”.

“Gaustaguidens” engasjerte samarbeidsaktører er Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde, Gaustabanen, Visit Rjukan, Statens Naturoppsyn og DNT, i tillegg til Norsk Villreinsenter.

Hver dag fra onsdag til søndag, fra 1. juli til 20. august, med start kl 10.00 fra Svineroe, kan du bli med “Gaustaguiden” til topps. I løpet av den 3,6 km lange turen vil du lære om natur, kultur, geologi og historie, samtidig som du blir ledet trygt til toppen. Turen er gratis, helfinansiert fra Norsk Villreinsenter. Mer informasjon finner du på VisitRjukan.

For Villreinsenteret gir Gaustaguiden en unik mulighet til å nå fram til de besøkende med informasjon om de store naturverdiene som omgir Gaustatoppen, for turistene gir det mulighet for en ekstra spiss på opplevelsen, og for næringen er det et tilbud som kan styrke og bygge opp under aktivitetene de selv tilbyr. Gaustaguiden ser vi derfor på som en vinn-vinn-vinn-løsning for naturen, turistene og næringen.

villrein.no – Anders Mossing