Hvor er reinen i Brattefjell-Vindeggen?


Reinen i Brattefjell-Vindeggen går mye i skogsområdene i sør gjennom sommer og tidlig høst. Nå vil vi ha mer detaljert kunnskap om dette. Foto: Anders Mossing

Reinen i Brattefjell-Vindeggen går mye i skogsområdene i sør gjennom sommer og tidlig høst. Nå vil vi ha mer detaljert kunnskap om dette. Foto: Anders Mossing

Norsk Villreinsenter på Skinnarbu har igangsatt et prosjekt for å lære mer om reinens bruk av sørområdet i Brattefjell-Vindeggen. Gjennom en “spørreundersøkelse” blant jegere, fotturister, bærplukkere og andre ønsker man å samle inn lokalkunnskap. Bidrar du kan du vinne flotte gavekort!

Prosjektet inngår i villreinsenterets arbeid med å lage et mer helhetlig kart over villreinens arealbruk i Brattefjell-Vindeggen. Det er imidlertid utfordrende, spesielt i skogsområdene i sør. Gjennom store deler av sommeren og tidlig høst, går reinen i Brattefjell-Vindeggen langt ned i skogen, og det er ikke lett å holde oversikt over hvor de er. Nå forsøker villreinsenteret en “spørreundersøkelse” for å se om det kan generere observasjoner til prosjektet.

Hvem som helst som har observert rein i skogsområdene i sør kan delta, uansett når det var eller hvor mange dyr som ble sett. Har du plukket bær og plutselig stått ansikt til ansikt med villrein, vil vi gjerne vite om det. Har du fått bilder på viltkamera, så send inn dine observasjoner.

Vi har laget et enkelt skjema med kart, der man kan notere sine observasjoner. Alle som sender inn er med i trekningen av to gavekort på henholdvis kr. 3000,- og kr. 2000,-.

Last ned skjema her.

Utfylte skjema kan sendes til Norsk Villreinsenter Sør, v/Anders Mossing, Skinnarbu, 3660 Rjukan eller til anders.mossing@villrein.no. Frist for innsendelse er 15. november 2016. Det betyr at du/dere kan ta med observasjoner som evt. gjøres i sommer eller høst.

På forhånd takk for hjelpen!

villrein.no – Anders Mossing